Zoomability logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Zoomability utvecklar, producerar och vidaresäljer eldrivna fordon. Produkterna är huvudsakligen avsedda att användas för personer som lider av diverse fysiska nedsättningar och sjukdomar där begränsad rörlighet förekommer i vardagen.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.