Kommentar


2024-04-19

Kommentar på Arctic Blue Beverages nya lansering inom ”Ready-to-Drink”-segmentet samt nya erhållna lån om totalt EUR 150k
Läs mer

Kommentar


2024-04-18

Kommentar på Tangiamos order avseende iADR Dice Shakers
Läs mer

Textintervju


2024-04-15

Intervju med Vimab Groups VD Peter Fredell
Läs mer

Textintervju


2024-04-12

Interview with Vow’s CEO Henrik Badin
Läs mer

Kommentar


2024-04-11

Kommentar på Zoomabilitys JV-avtal i Kina
Läs mer

Kommentar


2024-04-10

Kommentar på Astor Groups avtal om förvärv av Airsafe och genomförda riktade nyemission om 70 MSEK
Läs mer

Textintervju


2024-04-05

Interview with Optomed’s CEO Juho Himberg
Läs mer

Kommentar


2024-04-05

Comment on Pharma Equity Group’s Positive Final Results From the Phase II Trial of the Drug Candidate RNX-051
Läs mer

Kommentar


2024-03-29

Kommentar på Lyckegårds Q4-rapport
Läs mer

Analys


2024-03-27

Movinn Q4-23
Läs mer

Kommentar


2024-03-27

Kommentar på Windons expansion på den norska marknaden genom ett nytt partnerskap
Läs mer

Textintervju


2024-03-26

Interview with Harboes Bryggeri’s CEO Søren Malling
Läs mer

Analys


2024-03-26

ChargePanel Q4-23
Läs mer

Textintervju


2024-03-25

Interview with Cambi’s CEO Eirik Fadnes
Läs mer

Kommentar


2024-03-22

Comment on Movinn’s Annual Report
Läs mer

Kommentar


2024-03-22

Comment on Huddlestock’s Technology Used in Stackby.me’s new Fund Trading app
Läs mer

Textintervju


2024-03-22

Intervju med Orthex VD Alexander Rosenlew
Läs mer

Analys


2024-03-22

Pharma Equity Group Q4-23
Läs mer

Kommentar


2024-03-20

Analyst Group Comments on PEG’s Year-End Report for 2023
Läs mer

Textintervju


2024-03-19

Interview with Apetit’s CEO Esa Mäki
Läs mer

Kommentar


2024-03-19

Comment on Eevia receiving a grant of approx. SEK 2.7m and multiple orders totaling approx. SEK 2.0m
Läs mer

Kommentar


2024-03-18

Kommentar på ChargePanels Q4-rapport
Läs mer

Analys


2024-03-18

Carbiotix Q4-23
Läs mer

Analys


2024-03-18

CirChem Q4-23
Läs mer

Analys


2024-03-15

LL Lucky Games Q4-23
Läs mer

Kommentar


2024-03-14

Analyst Group kommenterar Lyckegårds ingångna avtal om villkorad överlåtelse av aktier i Lyckegård Soil & Seed AB
Läs mer

Textintervju


2024-03-12

Intervju med DevPorts VD Nils Malmros
Läs mer

Video


2024-03-11

Interview with Huddlestock’s CEO Leif Arnold Thomas
Läs mer

Kommentar


2024-03-11

Kommentar på Lucky Games Q4-23
Läs mer

Kommentar


2024-03-08

Analyst Group kommenterar Zoomabilitys JV-avtal i Kina
Läs mer

Analys


2024-03-08

Windon Energy Group Q4-23
Läs mer

Kommentar


2024-03-07

Kommentar avseende distributörsavtalet för RidgeBlade
Läs mer

Analys


2024-03-07

Aptahem Q4-23
Läs mer

Analys


2024-03-05

Tangiamo Touch Q4-23
Läs mer

Kommentar


2024-03-05

Comment on Pharma Equity Group’s Notification from the EPO Granting Their Patent for the Drug Candidate RNX-022
Läs mer

Analys


2024-03-05

RanLOS Q4-23
Läs mer

Analys


2024-03-05

TCECUR Q4-23
Läs mer

Analys


2024-03-05

NOSIUM Q4-23
Läs mer

Video


2024-03-04

Intervju med CirChems VD Petra Sas
Läs mer

Analys


2024-03-04

Scandinavian Astor Group Q4-23
Läs mer

Analys


2024-03-03

Syncro Group Q4-23
Läs mer

Analys


2024-03-01

Zoomability Q4-23
Läs mer

Analys


2024-03-01

EcoRub Q4-23
Läs mer

Analys


2024-03-01

STENOCARE Q4-23
Läs mer

Analys


2024-03-01

AcuCort Q4-23
Läs mer

Analys


2024-03-01

Huddlestock Q4-23
Läs mer

Video


2024-02-29

Intervju med TCECURs VD Jacob Philipson
Läs mer

Kommentar


2024-02-29

Kommentar på Windon Energy Groups Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2024-02-29

Kommentar på Aptahems Q4-rapport
Läs mer

Analys


2024-02-29

Gold Town Games Q4-23
Läs mer

Analys


2024-02-29

Maven Wireless Q4-23
Läs mer

Kommentar


2024-02-28

Kommentar på Tangiamos Q4-rapport
Läs mer

Video


2024-02-28

Intervju med Maven Wireless VD Fredrik Ekström
Läs mer

Video


2024-02-28

Intervju med Björn Borgs VD Henrik Bunge
Läs mer

Analys


2024-02-28

Björn Borg Q4-23
Läs mer

Kommentar


2024-02-27

Kommentar på TCECURs Q4-rapport
Läs mer

Analys


2024-02-27

Pharma Equity Group
Läs mer

Analys


2024-02-27

First Venture Q4-23
Läs mer

Kommentar


2024-02-26

Kommentar på RanLOS bokslutskommuniké
Läs mer

Kommentar


2024-02-26

Kommentar på Astor Groups Q4-rapport
Läs mer

Video


2024-02-26

Intervju med Obducats VD Patrik Lundström
Läs mer

Analys


2024-02-26

Obducat Q4-23
Läs mer

Kommentar


2024-02-23

Analyst Group Comments on Björn Borgs Year-End Report for 2023
Läs mer

Kommentar


2024-02-23

Kommentar på Maven Wireless Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2024-02-23

Kommentar på Gold Town Games Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2024-02-22

Kommentar på First Ventures Q4-rapport
Läs mer

Analys


2024-02-22

Arctic Blue Beverages Q4-23
Läs mer

Kommentar


2024-02-22

Comment on Huddlestocks’s Q4-23 Report
Läs mer

Kommentar


2024-02-22

Comment on STENOCARE’s Year-end Report 2023
Läs mer

Kommentar


2024-02-22

Kommentar på NOSIUMs Q4-rapport
Läs mer

Analys


2024-02-22

Eevia Health Q4-23
Läs mer

Kommentar


2024-02-21

Kommentar på Zoomabilitys Q4-rapport
Läs mer

Analys


2024-02-21

Seamless Distribution Systems Q4-23
Läs mer

Kommentar


2024-02-21

Kommentar på Syncro Groups Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2024-02-20

Kommentar på AcuCorts Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2024-02-19

Kommentar på Arctic Blue Beverages Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2024-02-16

Kommentar på Obducats Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2024-02-15

Comment on Eevia Health’s Q4-report
Läs mer

Kommentar


2024-02-15

Kommentar på SDS Q4-rapport
Läs mer

Kommentar


2024-02-14

Kommentar på CirChems Q4-rapport
Läs mer