Om Analyst Group

Analyst Group grundades 2014, en tid då informationen att tillgå gällande små- och medelstora bolag ansågs vara bristfällig. Därför valde Analyst Groups grundare att starta upp en analystjänst med visionen att belysa och sprida korrekt information för att ge bättre stöd i investeringsbeslut.

Idag är Analyst Group ett snabbväxande analyshus med huvudsäte i Stockholm och med filial i Lund. Vi arbetar utifrån värdeorden engagemang, passion och förtroende, med ambitionen att skriva korrekta och objektiva analyser. Därför erbjuder vi två typer av analys. Vi erbjuder dels bolag som vi anser intressanta, att på uppdrag, utföra analyser mot ersättning. Samtidigt tillhandahåller vi oberoende analyser på bolag som vi anser har särskilt intressant investeringsidé.

Vi ska vara den digitala plattformen som presenterar djupgående information och investeringsidéer för att bidra till ökad transparens.

Som länk mellan investerare och företag ger vi stöd i
investeringsbeslut, kapitalallokering och kommunikationsvägar

Interna Regler & Ansvarsbegränsning

Bevakade bolag


Kontaktuppgifter


AG Equity Reserach AB (Analyst Group)
Org.nr: 556999-0939
Tel: +46 (0)8 410 112 15
E-post: info@analystgroup.se

Kontor

Stockholm
Riddargatan 12b
114 35 Stockholm

Verkställande Direktör
Patrik Olofsson
Tel: +46 (0) 70 799 26 12
E-post: patrik.olofsson@analystgroup.se

COO och IR-ansvarig
Gunnar Thörn
Tel: +46 (0) 72 389 27 31
E-post: gunnar.thorn@analystgroup.se

Söker du jobb?
Skicka ditt CV och en kort aktieanalys till: career@analystgroup.se

 

Tidigare uppdrag i urval