Kommentar på Zoomabilitys JV-avtal i Kina


Zoomability Int AB (”Zoomability” eller ”Bolaget”) meddelade den 10 april att det tidigare kommunicerade avtalet med Shandong Xinyue Health Technology Co.,Ltd. (”SXHT”) avseende ett Joint Venture (”JV”) i Kina har blivit uppsagt.

Den 8 mars meddelade Zoomability att bolaget har signerat ett JV-avtal med SXHT där Zoomability avsågs att äga 35 % av JV:et och SXHT resterande 65 %. JV:et innebar en stark värdedrivare i ett längre tidsperspektiv, där bolaget estimerades att starta produktionen under år 2025, vilket vi kommenterade här.

Den 10 april meddelade Zoomability att avtalet avseende JV:et med SXHT har blivit uppsagt på grund av regulatoriska förändringar avseende SXHT. Zoomability uppger även att i punkt 11.3 i JV-avtalet är det reglerat att parterna äger ingen rätt att kräva skadestånd i det fall där någon av parterna får problem som gör att JV-avtalet inte kan uppfyllas och bolaget ser därför ingen möjlighet till att påverka situationen.

Analyst Groups syn på den senaste nyheten

JV-avtalet utgjorde en betydande milstolpe och en stark värdedrivare för Zoomability, vilket nu inte kommer bli en realitet med SXHT som motpart. I vår senaste analytikerkommentar påvisade Analyst Group vad JV:et bör värderas till, givet vår DCF-modell och grundantaganden avseende villkoren i JV:et. I och med att JV:et nu är uppsagt och inte kommer att bli en realitet med SXHT som motpart i Kina, kommer Analyst Group inte ta vår DCF-modell, avseende JV:et, i beaktning för värderingen av Zoomability, där vi hänvisar till den senaste analysuppdateringen för ytterligare information om våra antaganden. Dock bör det tilläggas att produktionsstarten estimerades påbörjas under år 2025 och givet att inga investeringar i JV:et har gjorts av Zoomability kommer det således inte påverka utsikterna för Zoomabilitys kärnverksamhet år 2024. Zoomability kommenterar att bolaget har mottagit förfrågningar från andra bolag i Kina, där bolagets genomförda planering med SXHT kan användas med en ny part och vilket innebär en kortare uppstartsträcka med en eventuell ny aktör.