NOSIUM logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) investerar i entreprenörer och entreprenörsdrivna tillväxtföretag med verksamhet inom tech, hälsa och hållbarhet. Bolaget letar efter investeringar och affärsmöjligheter på andra ställen än de traditionella, varpå NOSIUM siktar på att kunna leverera en betydligt högre avkastning än andra investmentbolag. Aktien är noterad på Nordic SME.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.