NOSIUM logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

NOSIUM investerar i företag med verksamhet inom online, ekologiskt och hållbart. NOSIUM äger, förvaltar och förvärvar aktier i bolag med målsättningen att öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Nuvarande investeringar återfinns i techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.