ChargePanel logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

ChargePanel AB (publ) är verksamma inom grönteknik och erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddinfrastruktur för eldrivna fordon, eller Electric Vehicle (”EV”). Bolagets SaaS-plattform är en ledande B2B-lösning inom e-Mobility, som underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag oavsett geografisk marknad. Bolaget har idag en bred kundportfölj om över 30 företag vilka är verksamma inom Europa, USA, Asien, Australien och Afrika. Bolaget har varit noterat sedan år 2021 och handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.