Analyst Group kommenterar ChargePanels avtal med EVCharge INC


ChargePanel AB (publ) meddelade den 14 juni att bolaget har ingått ett avtal för både ChargePanel Enterprise-tjänsten och ett återförsäljaravtal med EVCharge Inc. EVCharge kommer verka som laddoperatör och agera återförsäljare för de tjänster som ChargePanel ebjuder på den amerikanska marknaden.

Avtalet med EVCharge Inc innebär att ChargePanel tecknar bolagets andra avtal på den amerikanska marknaden, efter att ha tecknat Enterprise- och återförsäljaravtal med Blue Planet EV under april månad, 2023. EVCharge kommer att agera både CPO (Charge Point Operator) och EMP (eMobility Service Provider) genom ChargePanels plattform Enterprise på den amerikanska marknaden. EVCharge kommer även agera återförsäljare för ChargePanels tjänster till företag på den amerikanska marknaden. ChargePanel uppger att bolaget under den senaste tiden noterat att antalet förfrågningar från potentiella kunder på den amerikanska marknaden har ökat, en marknad som är viktig för bolaget. EVCharge beräknar att ansluta ca 500 laddpunkter till ChargePanels plattform innan utgången av år 2024.

Analyst Groups syn på avtalet

Avtalet med EVCharge innebär att ChargePanel tecknar bolagets andra kund på den amerikanska marknaden, vilket påvisar intresset för ChargePanels tjänster även på den amerikanska marknaden. Utöver att ChargePanel tecknar en strategiskt viktig kund, tecknar även ChargePanel ett återförsäljaravtal med EVCharge, vilket innebär att kunden agerar återförsäljare på den amerikanska marknaden, likt avtalet med Blue Planet EV. Detta förväntas innebära, i kombination med ett befintligt intresse från aktörer på den amerikanska marknaden, att ChargePanel enklare kan bearbeta den amerikanska marknaden och fortsätta expansionen i USA. Analyst Group ser positivt på att ChargePanel tecknar en ny Enterprise-kund, vilket bekräftar intresset på marknaden, samt att kunden dessutom väljer att agera återförsäljare, vilket är i linje med bolagets strategi att växa tillsammans med befintliga kunder och knyta till sig nya kunder samt samarbetspartners.

ChargePanel meddelade utöver det den 9 juni att bolaget har ingått ett avtal för ChargePanel Enterprise-tjänst med ChargeBuddy på den svenska marknaden. ChargeBuddy avser använda ChargePanels SaaS-plattform för utbyggnad och förvaltning av laddningsnätverk för elfordon i Sverige, där kunden planerar att ansluta både AC- och DC-laddningsstationer, vilka uppskattas till ca 2 000 laddningsuttag som är anslutna till ChargePanels Enterprise-tjänst tills slutet på år 2024.

Enterprise-avtalen med EVCharge i USA och ChargeBuddy i Sverige innebär att ChargePanel har tecknat fem (5) nya Enterprise-kunder under år 2023. ChargePanel besitter därmed en bred kundportfölj om 21 företag, vilka är verksamma inom Europa, USA, Australien och Afrika. Totalt avser de nya kunderna gemensamt anslutna 5 300 ladduttag tills slutet på år 2024, där det ska tilläggas att detta enbart avser bolagets nya kunder från år 2023. Därutöver växer ChargePanel med befintliga kunder och under år 2023 har ChargePanel även tecknat ett strategiskt samarbete med Easypark, som stärker erbjudandet mot kund, samt utökat samarbetet med Assemblin. Likt tidigare nämnt, avser antalet uppkopplade laddpunkter till ChargePanels SaaS-plattform en viktig datapunkt avseende bolagets återkommande intäkter (ARR) och givet att antalet uppkopplade laddpunkter har ökat med närmare 37 % från den 1 januari till den 31 mars 2023, uppskattar Analyst Group att ca 5 160 ladduttag var uppkoppplade till ChargePanels Saas-plattform vid utgången av Q1-23.

Diagrammet nedan visar Analyst Groups estimerade ackumulerade antal uppkopplade laddpunkter per kvartalsbasis Q1-22 – Q1-2023 och illustrativ ny nivå (givet kommunicerade Enterprise-avtal under år 2023). Observera att detta endast utgör Analyst Group estimat, det faktiska utfallet kan därför avvika.