Analyst Group kommenterar ChargePanels senaste avtal med EVPoint LTD Malta


ChargePanel AB (publ) meddelade den 10 mars att bolaget har ingått ett samarbete med EVPoint Ltd Malta för laddning av elfordon. Avtalet innebär att ChargePanel expanderar till en ny marknad i Europa. EVPoint avser att använda ChargePanels SaaS-plattform för utbyggnad och förvaltning av laddningsnätverk för elfordon på Malta.

Avtalet som har ingåtts med EVPoint innebär att ChargePanel fortsätter att expandera i Europa och dessutom stärker ChargePanels strategi att expandera in i nya marknader. EVPoint besitter stora möjligheter att växa och ta en dominerande position på den Maltesiska marknaden. Därutöver förväntas EVPoint att ansluta både AC- och DC-laddningsstationer där över 300 laddningsuttag är anslutna till ChargePanels Enterprise-tjänst under helåret 2023.

”Avtalet med EVPoint innebär att ChargePanel fortsätter bolagets geografiska expansion och adresserar nu ytterligare en marknad i Europa. Genom avtalet vinner ChargePanel en första Enterprise-kund under år 2023, ChargePanel är redan idag väl positionerade på den europeiska marknaden med kunder i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien och nu även på Malta, därutöver är bolaget sedan tidigare positionerade i Afrika genom kunder i Marocko, Kenya och Uganda. Vi ser positivt på att ChargePanel har möjlighet att fortsätta öka antalet ladduttag som är uppkopplade till ChargePanels SaaS-plattform, vilket bäddar för en ökad andel återkommande intäkter under året 2023 och framgent.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

ChargePanel redovisade i samband med bolagets bokslutskommuniké för år 2022 en tillväxt i antalet uppkopplade laddpunkter om ca 278 % och enligt Analyst Groups egna beräkningar innebär det att ca 3 780 laddpunkter var anslutna till ChargePanels SaaS-plattform vid slutet av år 2022. Givet att EVPoint ansluter 300 laddpunkter under helåret 2023 fortsätter ChargePanel att öka bolagets återkommande intäkter, vilket tillsammans med att befintliga kunder antas expandera sina laddningsnätverk bäddar det för en hög tillväxt och en stabilare intjäning under år 2023 och framgent.