Analyst Group inleder bevakning på ChargePanel


Analyst Group inleder idag den 5:e oktober 2022 bevakning på ChargePanel, vilket innefattar kontinuerlig analysbevakning med, bland annat aktieanalyser med kvartalsvis uppdatering, analytikerkommentar av pressmeddelanden samt VD-intervjuer.

Analyst Group kommenterar därmed senaste avtalet med Bumblebee EV Limited (”Bumblebee”).

ChargePanel AB (publ) meddelade den 5:e oktober att bolaget har ingått ett samarbete med Bumblebee avseende bolagets prenumerationstjänst Enterprise.

Avtalet som har ingåtts med Bumblebee innebär att ChargePanel fortsätter att expandera på den viktiga brittiska marknaden. Bumblebee är ett av Storbritanniens största och snabbast växande nätverk av laddstationsinstallatörer och har idag ett befintligt nätverk med nästan 4 500 installerade laddpunkter. Avtalet innefattar att initialt implementera ChargePanels SaaS-plattform i ca 200 av Bumblebees egenkontrollerade laddpunkter. Därefter är ambitionen att ansluta hela Bumblebees nätverk i Storbritannien till ChargePanels plattform, vilket skulle kunna resultera i stora ekonomiska värden för ChargePanel. Bumblebees laddnätverk täcker båda laddning publikt, på arbetsplatser och för privatpersoner.

Den brittiska regering har tidigare under året presenterat planen ”Taking charge: the electric vehicle infrastructure strategy” för att stödja den brittiska laddinfrastrukturen med 1,6 miljarder pund för att nå 300 000 laddningspunkter för offentliga elfordon (EV) år 2030, vilket innebär en tiofaldig expansion av laddpunkter fram tills 2030.* ChargePanel har idag en god position för att tillsammans med sina kunder, däribland Bumblebee, expandera på den brittiska marknaden och förenkla laddinfrastrukturen för det växande antalet elbilsägare.

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddinfrastruktur för eldrivna fordon. Bolagets SaaS-plattform är en ledande B2B-lösning inom e-Mobility, som underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag oavsett geografisk marknad. Vi ser positivt på att ChargePanel tar strategiska kliv i den fortsatta expansionen på den brittiska marknaden. Avtalet innebär att ChargePanel ökar antalet ladduttag som är uppkopplade till ChargePanels SaaS-plattform, vilket möjliggör att bolaget kan växa med sina kunder på den brittiska marknaden. Bumblebee är en av Storbritanniens största laddstationsoperatörer och har ett växande nätverk, samtidigt som den brittiska marknaden drivs av en statlig omställning, via regulatoriska krav och finansiellt stöd. Via avtalet med Bumblebee och ChargePanels befintliga position står bolaget inför att kunna öka antalet uppkopplade ladduttag och följaktligen öka sina repetitiva intäkter framgent. Vidare är Bumblebee den sjunde Enterprise-kunden som ChargePanel presenterar under år 2022, varför vi anser att bolaget idag är väl positionerade på den nordiska, brittiska och afrikanska marknaden, vilket förväntas driva bolagets tillväxt än mer framöver”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Vi kommer att återkomma med en fullständig aktieanalys av ChargePanel.

*https://www.gov.uk/government/news/tenfold-expansion-in-chargepoints-by-2030-as-government-drives-ev-revolution