Analyst Group kommenterar ChargePanels avtal med Blue Planet EV


ChargePanel AB (publ) meddelade den 24 april att bolaget har ingått ett avtal för både ChargePanel Enterprise-tjänsten och ett återförsäljaravtal med Blue Planet EV. Blue Planet EV är verksamma på den amerikanska marknaden och har som mål att äga och driva 2 000 eller fler kommersiella laddningsuttag innan utgången av 2024. Avtalet innebär att ChargePanel expanderar till USA både genom att tillhandahålla drift och e-mobilitetstjänster till Blue Planet EV, samt så möjliggör avtalet vidare expansion på den amerikanska marknaden genom att Blue Planet EV agerar återförsäljare i USA.

ChargePanel är idag verksamma genom kunder inom Norden, Europa och Afrika och har den senaste tiden fått ett ökat antal förfrågningar från potentiella kunder på den amerikanska marknaden. Avtalet med Blue Planet EV innebär att ChargePanel knyter sin första kund till bolagets White Lable Enterprise-tjänst på den amerikanska marknaden för att tillhandahålla drift av laddpunkter och e-mobilitetstjänster, samt möjliggör för ChargePanel att växa tillsammans med Blue Planet EVs expansion i USA. Därutöver har ChargePanel och Blue Planet EV tecknat ett återförsäljaravtal, vilket innebär att Blue Planet EV agerar återförsäljare åt ChargePanel på den amerikanska marknaden. Genom det strategiska avtalet kan ChargePanels bearbetning på den amerikanska marknaden förenklas och bolaget förväntar ytterligare ett avtal på denna marknad under år 2023.

Om Blue Planet EV

Blue Planet EV är ett privatägt bolag med huvudkontor i Sagamore Beach, Massachusetts, USA. Bolaget designar, bygger och driver laddinfrastruktur för elbilar över hela USA. Blue Planets EV mål är att äga och driva 2 000 eller fler kommersiella laddningsuttag fram till slutet av 2024. Tillväxtstrategin bygger på att betjäna akademiska, kommersiella, industriella och kommunala organisationer genom att expandera verksamheten från nordöstra USA.

Istället för att kunder köper installation och utrustning, samt pågående underhåll kopplat till laddning av elbilar, äger Blue Planet EV allt och hyr ut kundens parkeringsplatser, vilket genererar intäkter för kunden.

Analyst Groups syn på avtalet

Avtalet med Blue Planet EV innebär att ChargePanel fortsätter bolagets geografiska expansion och nu adresserar den amerikanska marknaden. Med en Enterprise-kund på den amerikanska marknaden möjliggörs ytterligare tillväxt för ChargePanel genom kundens expansion, vilka förväntas äga och driva 2 000 kommersiella ladduttag vid slutet av 2024, vilket på sikt kan innebära ökade ARR genom att fler ladduttag ansluts till plattformen.

Utöver att ChargePanel tecknat en betydande kund och expanderar till USA, knyter ChargePanel ett strategiskt avtal för att effektivare och enklare bearbeta fler kunder på den amerikanska marknaden genom att Blue Planet EV agerar återförsäljare i USA. Detta förväntas innebära, i kombination med ett befintligt intresse från aktörer på den amerikanska marknaden, att ChargePanel kan knyta till sig fler Enterprise-kunder och fortsätta expansionen i USA. Blue Planet EV blir genom avtalet en strategisk kund till ChargePanel, vilket även är i linje med bolagets strategi att växa tillsammans med befintliga kunder och att knyta till sig nya kunder.

Vid slutet av år 2022 uppskattar Analyst Group att ca 3 780 laddpunkter var uppkopplade till ChagePanels SaaS-plattform. Därutöver har ChargePanel i mars tecknat ett avtal med EVPoint som förväntas ansluta 300 laddpunkter under år 2023. Genom att ChargePanel har tecknat ett avtal med både EVPoint i mars och Blue Planet EV i april förväntas bolagets återkommande intäkter kunna uppvisa en betydande tillväxt under år 2023 och framgent, enbart på de två avtalen.