Alltainer logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i Bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Afrika, Sverige och övriga Europa.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.