Intervju med Coegin Pharmas VD Tore Duvold


2023-01-31


VD Tore Duvold

Vilka är enligt dig de viktigaste milstolparna som Coegin Pharma har uppnått under de senaste tolv månaderna?

I mars 2022 fick vi topplinjeresultat från COAK-studien inom aktinisk keratos, som visade att AVX001 tolereras mycket väl med tydliga tecken på effekt efter bara 4 veckor. Den andra viktiga milstolpen var slutförandet av sammanslagningen med Follicum med en ny och helt unik teknologiplattform. Analysen av fas 2-studien med FOL005 för behandling av håravfall visade att de patienter som drabbas av betydande håravfall har en signifikant tillväxt av nytt hår efter bara 4 månader. Både AVX001 och FOL005 har potential inom indikationer med stort medicinskt behov och attraktiva marknader.

Vad ser du kommer vara de primära värdedrivarna för Coegin Pharma och era portföljbolag under 2023?

Vi för en aktiv dialog med flera partners som är intresserade av FOL005 och AVX001 för behandling av håravfall och hudcancer. Vårt mål är att landa ett eller flera licensavtal, alternativt en särnotering om kapitalmarknaden ljusnar framöver. Ett licensavtal kan antingen vara i form av samutveckling eller en ren försäljning. En joker är de lovande resultaten med FOL005 vid behandling av kroniska sår. Här har vi möjlighet att starta kliniska studier utifrån befintlig dokumentation. Marknaden inom behandling av kroniska sår är betydande och det finns idag inga tillfredsställande behandlingsalternativ.

Varför är Coegin Pharma en bra investering idag?

När du investerar i Coegin Pharma investerar du samtidigt i tre portföljbolag med lovande läkemedelskandidater inom sjukdomsområden med stor medicinsk och ekonomisk potential. Det sprider också risken och kapitalkravet i Coegin Pharma är begränsat. Du investerar i ett företag som kommit en bra bit på vägen med sin kliniska utveckling. Coegin Pharma har redan visat att FOL005 och AVX001 är säkra och de har visat klinisk effekt. Sist men inte minst är det ett mycket erfaret och dedikerat team som driver företaget.