Analyst Group kommenterar Refine Groups dotterbolag Gasoltubens nya logistikanläggning


Refine Group AB (”Refine”, ”Koncernen” eller ”Bolaget”) meddelade den 28 juni år 2024 att dotterbolaget Gasoltuben Nordic AB (”Gasoltuben”) har invigt och flyttat in i den nybyggda logistikanläggning som varit under uppbyggnad sedan den tidigare kommunicerade branden, vilket inträffade under år 2023. Den nybyggda logistikanläggningen innefattar även ett nytt kontorsutrymme för Gasoltubens personal samt en ny butik som kommer att öppnas senare under året.

Refines dotterbolag Gasoltuben är en aktör på den nordiska marknaden för gasolprodukter, vilket inkluderar gasolflaskor, gasolgrillar och gasolkaminer. Försäljningen sker genom en omnichannel-modell, där försäljningen sker både via egna digitala kanaler och fysiska butiker.

Under juni månad 2023 meddelade Refine att dotterbolaget Gasoltuben hade drabbats av en brand i sina lokaler. Branden förstörde bland annat delar av varulagret och verksamheten drabbades även av tillfälliga verksamhetsstörningar. Den 28 juni 2024 meddelade Refine att dotterbolaget Gasoltuben har invigt och flyttat in i den nybyggda logistikanläggningen, vilken har varit under uppbyggnad sedan branden.

Den nya anläggningen innebär att dotterbolaget kan förbättra och effektivisera Gasoltubens verksamhet, vilket bland annat omfattar ett mer digitaliserat packsystem och ökad hastighet i frakthanteringen. Därutöver öppnar även den nya logistikanläggningen upp för ytterligare möjliga synergier inom Koncernen, där flera av Refines dotterbolag kan gynnas positivt av effekterna av logistikanläggningen och därmed förstärka Koncernens ekosystem för den digitala handeln.

Analyst Groups syn på Gasoltuben och den nya logistikanläggningen

Refines dotterbolag Gasoltuben har byggt upp en stark position inom marknaden för gasolprodukter, vilket utgör både en nischad och fragmenterad marknad som förväntas visa på tillväxt. Genom Gasoltubens starka position, med en hög varumärkeskännedom, förväntas Gasoltuben driva på digitaliseringen av marknaden för gasolprodukter och fortsatt vinna marknadsandelar. Genom effektivare och förbättrad logistik, vilket förväntas ge positiva effekter för Refines övriga dotterbolag anser Analyst Group att anläggningen är ett steg i rätt riktning för att ta tillvarata på marknadspotentialen. Därutöver förbättras förutsättningarna för fortsatt expansion inom Sverige samt i Norden och Europa genom stärkt frakt- och logistikhantering, ökad kundnöjdhet och ett stärkt marknadserbjudande. Den nya butiken i logistikanläggningen förväntas också bidra till en ökad marknadsnärvaro och bevisa hög service både offline och online.

Analyst Groups syn på Refine som en investering

Refine Group är en nordisk förvärvsdriven koncern med åtta dotterbolag idag inom affärsområdena Products och Digital Services, däribland nischade marknadsledare inom och specialiserade tjänste- och mjukvarubolag. Refine har en historiskt bevisad stark tillväxttakt under god lönsamhet, men där ett utmanande år 2023 bidrog till en låg lönsamhet under samma år. Givet varumärkesbolagens starka positioner i nischade marknader med låg e-handelspenetration, i kombination med signaler om en starkare konsumentmarknad, estimeras Refine återgå till lönsam tillväxt framgent. För år 2025 estimeras ett EBITDA-resultat om 36 MSEK och baserat på en EV/EBITDA-multipel om 7,8x, härleds ett potentiellt nuvärde om 3,5 kr per aktie i ett Base scenario.