Kommentar på att EcoRub lanserar återvunna TPV-material under varumärket EcoTPVsuper


EcoRub har meddelat att de lanserar återvunna TPV-material under varumärket EcoTPVsuper.

Termoplastiska elastomerer (TPE) är ett återvinningsbart material med egenskaper som påminner om gummi, där TPV (Termoplastiska vulkaniseringar) är en del av den TPE-familjen. Likt det EcoRub skriver i sitt pressmeddelande så har TPV som material ersatt gummi och andra elastiska material inom ett flertal industrier, t.ex. tillverknings-, marin-, konsument- och bilindustrin.

Då TPV är betydligt mer miljövänligt än konventionella materiallösningar har produkten fått ett allt större fotfäste i takt med att globala bolag ställer om till en mer miljövänlig profil. Gällande bilindustrin så lämnade EU-kommissionen under sommaren 2023 ett förslag innefattande att effektivisera resursanvändandet inom bilindustrin, där en av kravpunkterna var att biltillverkare ska använda mer återvunnet material – mer specifikt att 25 % av det plastmaterial som krävs för att tillverka ett fordon ska komma från återvunnet material.

Bakgrunden till förslaget är att varje år skrotas över sex miljoner fordon i Europa, där otillräcklig hantering av denna process resulterar i stora föroreningar. Den senaste utvärderingen av den befintliga EU-lagstiftningen som reglerar området för uttjänta fordon samt typgodkännande av motorfordon när det gäller deras återanvändbarhet, har visat att det behövdes avsevärda förbättringar för att möjliggöra bilindustrins övergång till en mer cirkulär ekonomi.

Med hänsyn till att EcoRub kan ersätta bilindustrins produktioner med likvärdiga egenskaper som nyråvara, men betydligt mer miljövänligt, är det tydligt att EcoRub just nu verkar inom en marknad som ger bolaget en stark och gynnsam strukturell medvind. Detta, i kombination med EcoRubs EcoTPVsuper, borde rimligen öka sannolikheten för att olika aktörer inom bilindustrin får upp ögonen för EcoRub och därmed fler möjligheter för EcoRub att kunna realisera stora affärer.

Läs vår senaste analys av EcoRub här och hur vi ser på värderingspotentialen.