Analyst Group kommenterar Qbricks order från Norwegian


Norwegian fortsätter använda Qbrick för finansiella videotjänster och rapportering i kombination med bokslutsrapport i februari med möjlighet för fortsatta sändningar mot kapitalmarknaden under 2024 och framåt. De är ett av sex nordiska börsnoterade bolag som började använda Qbrick under 2023, och den andra kunden utanför Sverige.

”Norwegians beslut att förlänga sitt avtal med Qbrick för videokommunikationstjänster visar styrka i plattformens värde och genererar attraktiva återkommande intäkter. Dessutom är bolagets framgångar i att expandera utanför Sverige och därmed öka sin marknad ett mycket positivt tecken som öppnar för framtida tillväxt”, säger ansvarig analytiker.

”Norwegian beslutar om att fortsätta nyttja Qbricks plattform för finansiella videotjänster i kombination med Q4 och helåret 2023. Samtidigt kan Norwegian fortsätta sina kapitalmarknadsinriktade sändningar med Qbrick enligt avtalet under 2024 och framåt, samt tillsammans med de 6 andra välkända börsnoterade kunder som Qbrick lyckades dra in under 2023. Om man ser framåt finns cirka 1500 potentiella börsnoterade kunder vilket är ett attraktivt segment för Qbrick som medför stora möjligheter. Detta förväntas medföra attraktiva återkommande intäkter och under 2023 utgör Norwegian Qbricks andra kund utanför Sverige vilket påvisar stora möjligheter för tillväxt samt att produkten kan appliceras i en internationell miljö och bredda bolagets spelplan. Att en internationell kund, likt Norwegian, väljer att förlänga sitt användande av plattformen är ett tecken på att bolaget har ett lågt kundtapp och att Qbricks kunder även under sämre ekonomiska förutsättningar väljer att förlänga sitt avtal, vilket nödvändigtvis inte behöver vara fallet för den typen av tjänster ”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Qbricks strategi framåt

Bolaget har utstakat en strategisk plan framåt vilket innefattar fyra fokusområden som alla förväntas bidra till för att nå Qbricks uppsatta lönsamhetsmål. Partnerförsäljning ska vidare etableras via segmentet ”digitalabyråer” med syfte att förbättra och driva på försäljningstillväxt. Detta sammanlänkas med bolagets andra fokusområde vilket innefattar riktade insatser för att utforska nya strategiska försäljningsområden, exempelvis inom investerarrelationer. Vidare vill bolaget öka Ritualens marknadsandelar inom ”Gaming segmentet”, detta fokusområde är inte bara ämnat för att öka försäljningen, utan också av intern strategisk karaktär då produktioner som skapas inom Ritualen är sammanlänkade med Qbricks videotjänster vilket skapar synergier. Sammantaget lägger detta grunden för att nå ett positivt resultat för 2024 vilket är bolagets fjärde fokusområde.