Analyst Group kommenterar PolarCools avtal med Eisbären Berlin


PolarCool AB (”PolarCool” eller ”bolaget”) meddelade idag den 19 september att bolaget har tecknat ett avtal med Eisbären Berlin, vilket är ett ishockeylag som spelar i högstaligan i Tyskland. Avtalet har tecknats precis i början av att säsongen 23/24 har påbörjats i Tyskland.

Eisbären Berlins fysioterapeut Andre Kreidler kommenterade det ingångna avtalet och menade då att laget ser fram emot att ha möjlighet att kunna tillhandahålla PolarCap System vid behandling av hjärnskakningar. Andre Kreidler kommenterade också avtalet med att lagets ambition är att kunna ge spelarna de bästa möjliga förutsättningarna för att lindra de negativa effekterna av hjärnskakningar.

Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar

Det strategiskt viktiga avtalet med Eisbären Berlin påvisar att PolarCool genom bolagets innovativa kylhätta som appliceras för att reducera de skadliga effekterna av hjärnskakning, PolarCap System, fortsätter att kapitalisera på bolagets first mover advantage på marknad med stor potential. Därtill ses avtalet, som ett resultat av att det tecknats över en treårsperiod, som en tydlig indikation på att Eisbären Berlin tror starkt på PolarCap Systems påvisade kliniska effekt samt att försäljningsstrategin bär frukt. Till följd av att tidigare strategiskt viktiga avtal har ingåtts inom tysk toppishockey, med klubbar såsom Adler Mannheim och Dresdner Eislöwen, anses avtalet med Eisbären Berlin, tillika niofaldiga mästare inom tysk ishockey, visa på att PolarCap System på allvar har börjat etableras som en mer frekvent behandling som en lösning för den utbredda problematiken av hjärnskakningar inom sporter som ishockey. Likt avtalet som ingicks med Portugals rugbylandslag, som kommunicerades förra veckan vilket vi kommenterade här, anser Analyst Group att avtalet med Eisbären Berlin ligger helt i linje med bolagets strategi som är att initialt etablera en större användarbas av PolarCap System inom elitidrotten för att skapa en tillräckligt stark varumärkeskännedom gentemot marknaden. När en tillräckligt stark varumärkeskännedom har skapats genom ingångna avtal med starka referenskunder, likt Eisbären Berlin, väntas bolaget ha utökade möjligheter att framgångsrikt sälja produkten till amatörligor inom respektive sport där bolaget är verksamt, vilka till följd av det större antalet utövare håller en högre marknadspotential än att enbart adressera elitligorna. Genom att ha ingått ett flertal attraktiva avtal inom tysk ishockey, där avtalet med Eisbären Berlin är det senaste i raden, har bolaget börjat bygga upp ett starkt varumärke på den internationella ishockeyarenan, strategiska avtal har sedan tidigare även ingåtts med klubbar i andra framstående ishockeyligor likt högstaligorna i Finland, Schweiz och med SHL.

Sammanfattningsvis ses det ingångna avtalet med Eisbären Berlin i början av säsongen 23/24 som en indikation på att PolarCool på allvar har börjat etablera bolagets erbjudande inom toppishockey i Europa. I takt med att allt fler individuella avtal tecknas i olika ligor ökar även möjligheten för PolarCool att ingå ligalösningar med elitligor i Europa som en effekt av den demonstrerade efterfrågan som uppvisats från marknaden.