Analyst Group kommenterar PolarCools avtal med Portugals rugbylandslag


PolarCool AB (”PolarCool” eller ”bolaget”) meddelade igår den 13 september att bolaget nyligen har tecknat ett avtal med Portugals rugbylandslag. Det ingångna avtalet ger det portugisiska landslaget möjlighet att använda sig av PolarCap System under Rugby World Cup i Frankrike samt under efterföljande rugbysäsong.

Portugal rugbys landslagsläkare António Cruz Ferreira kommenterade nyligen det ingångna avtalet och konstaterade då att Portugals rugbylandslag har utvärderat behandlingens kliniska evidens och ser fram emot att få förstahandserfarenhet från behandlingen.

Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar

Avtalet bekräftar vår tes att bolaget till följd av välrenommerade referenskunder, samt PolarCap Systems teknikhöjd, har goda möjligheter att penetrera marknaden ytterligare. För närvarande befinner sig bolaget i en strategisk uppskalningsfas där det anses vitalt att bolaget fortsätter ingå partnerskap med större aktörer på marknaden, likt Portugals rugbylandslag, vilka validerar PolarCap System i hög utsträckning. Det nu ingångna avtalet med Portugals rugbylandslag utgör det tredje avtalet på kort tid som ingåtts med landslag i samband med pågående Rugby World Cup i Frankrike. Tidigare har även avtal med det australienska samt georgiska rugbylandslagen ingåtts. Därutöver anser vi att det ingångna avtalet ligger i linje med PolarCools större övergripande strategi som utgår från att initialt etablera en användarbas för PolarCap System inom olika idrotter, vilket flertalet avtal med rugbylandslag är ett bevis på fungerar. För att därefter, när en tillräckligt stark varumärkeskännedom och ytterligare vidimering erhållits från marknaden, försöka vinna marknadsandelar även i lägre divisioner på amatörnivå där det återfinns betydligt fler lag och således en attraktiv marknadspotential. Till följd av detta anses det nyligen ingångna avtalet, vilket dessutom har ingåtts för tillhandahållning av PolarCap System för Rugby World Cup som är en av de största internationella scenerna för rugby, ha en stark varumärkesbyggnad effekt för PolarCap System och PolarCool framgent.

Sammanfattningsvis ses PolarCools ökade närvaro på den internationella rugbyscenen, genom nyligen ingångna avtal, som ett viktigt steg på vägen för att kapitalisera på bolagets first mover advantage på marknaden, och vinna mark på en relativt konkurrensfri marknad. Vi ser även att avtalet har en positiv inverkan på PolarCools försök att nå en större användarbas inom andra prioriterade sporter såsom fotboll, ishockey samt handboll.

Läs analysartikeln om PolarCool här