PolarCool


First mover advantage på en global marknad med stor potential

PolarCool AB (”PolarCool” eller Bolaget”) är ett medtech-bolag som har utvecklat en unik högkvalitativ kylenhet, vars kylande effekt har en kliniskt bevisad positiv inverkan för återhämtning vid hjärnskakning. Genom att inneha ett first mover advantage inom en relativt outforskad bransch har Bolaget möjlighet att kapitalisera på en omfattande marknadspotential med hjälp av den egenutvecklade produkten PolarCap System. Med en produkt vars syfte är att reducera de akuta skade- processerna vid hjärnskakning, utan tydliga konkurrenter, och en låg värdering i förhållande till jämförbara bolag, ser Analyst Group ett spännande läge för investerare att ta del av PolarCools fortsatta uppskalning globalt.


I början av år 2017 etablerades PolarCool, sprunget ur det medicintekniska bolaget BrainCool som nu närmar sig en miljardvärdering på First North. Sedan avknoppningen 2017 har PolarCool vuxit med ett stort fokus på att utveckla PolarCap System samt ingå avtal med ledande klubbar och landslag för att penetrera sportmarknaden. Genom att applicera PolarCools produkt sänker användaren patientens hjärntemperatur genom selektiv kylning av huvud och nacke. Sänkningen av temperaturen, vilken är kontrollerad, syftar till att minska den akuta skadan vid hjärnskakning med betydligt bättre utsikter i relation till om kylning inte används. PolarCool väntas under hösten 2023 erhålla MDR-certifiering för sitt egna kvalitetssystem och anses ha goda möjligheter att bli ledande på kylbehandlings- marknaden inom idrott i högre utsträckning. Produkten är även extra relevant inom kylbehandling för sport, eftersom hjärntemperaturen vid tidpunkten för hjärnskakningar inom idrott generellt är förhöjd, som en effekt av att den är starkt korrelerade med förhöjd kroppstemperatur. Således är det inom idrott särskilt relevant att akut kyla ner hjärnan för att minska risken för förvärrad skada som en förhöjd hjärntemperatur innebär. Utöver att kroppstemperaturen är förhöjd inom idrotten är även hjärnskakningar relativt frekventa inom de sporterna vilka PolarCool har tagit Bolagets produkt till och syftar till att penetrera i ännu högre grad framgent. De flertalet strategiska genombrott som har nåtts under de senaste åren innebär idag att PolarCools produkt nyttjas på sju europeiska nyckelmarknader och inom fyra sporter där risken för hjärnskakning är hög. Bolagets prioriterade sporter, som dessutom utövas av miljontals människor och utgör grunden för den potentiella marknadspotentialen för PolarCool är ishockey, rugby, fotboll och handboll. Framöver väntas Bolaget ha fortsatt goda möjligheter att kapitalisera på den stora marknadspotentialen inom dessa sporter till följd av PolarCools teknikhöjd. Totalt har ca 35 MSEK investerats i PolarCap System sedan år 2017, vilket skapar en vallgrav mot bolag som vill slå sig in på marknaden.