Scandinavian Astor Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Astor Group är en koncern verksam inom försvarsindustrin. Bolaget utvecklar, tillverkar och levererar produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörnings-system och kompositkomponenter vilket erbjuds till myndigheter och företag inom marin-, försvars-, flyg- och fordonsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet och tillverkning i Sverige, men adresserar en global marknad. Bolaget har varit noterat på Spotlight Stock Market sedan januari 2023.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.