Analyst Group kommenterar Astor Groups order om ca 10 MSEK


Scandinavian Astor Group (”Astor Group” eller ”bolaget”) meddelade den 26 juni att dotterbolaget Marstrom Composite AB (”Marstrom”) har erhållit en order om ca 0,9 MEUR inom marinsegmentet, för leverans under 2024.

Astor Groups dotterbolag Marstrom, verksamma inom kompositmarknaden, erhöll den 26 juni en order om ca 0,9 MEUR från Baltic Yachts Ltd, motsvararande ca 10,1 MSEK. Orden avser en segelbåtsmast och bom som kommer att levereras under år 2024. Marstrom tillverkar högkvalitativa kompositkonstruktioner till den maritima näringen, försvarsindustrin, flyg- och fordonsindustrin, samt till övrig industri, där ordern från Baltic Yachts Ltd avser dotterbolagets maritima segment. Baltic Yachts Ltd grundades 1973 och är ett finländskt segelbåtsvarv, med en världsledande position inom avancerade komposittillverkade yachter.

Tidigare under juni månad (22 juni) kommunicerade Astor Group även att dotterbolaget JPC Composite har expanderat verksamheten genom större lokaler. JPC Composite tecknade ett tioårigt avtal för utökad produktionsyta i syfte att kunna möta dotterbolagets växande produktionsbehov. Genom avtalet kommer JPC öka lokalytorna från 500 kvm till 1 286 kvm, vilket förväntas medföra en utökad produktionskapacitet och Economies of Scale samt en förbättrad effektivitet i verksamheten.

Analyst Groups syn på senaste ordern

Astor Group är idag en försvars- och industrikoncern bestående av två affärsben: radarstörningssystem samt tillverkning och försäljning av kompositkomponenter, där Astor Group har uppvisat en hög aktivitet inom respektive affärsben. Astor Groups senaste erhållna order inom marinsegmentet från en ledande segelbåtstillverkare innebär att dotterbolaget stärker sin position inom dess största affärssegment genom en ytterligare välrenommerad kund, vilket medför en ökad vidimering samt sänker framtida införsäljningströsklar. Givet tidigare kommunicerade ordrar från BAE Systems Bofors om 5,3 MSEK, kommunicerad i april 2023, och ordern från NKT om 26,4 MSEK, kommunicerad i maj 2023, samt tecknade avtal med FMV och FM inom affärsbenet radarstörningssystem, och den senaste ordern från Baltic Yachts om 10,1 MSEK, summeras det totala kommunicerade ordervärdet till ca 53 MSEK. Därutöver ska det tilläggas att Astor Group har uppgett att Marstrom Composite redan har fulla orderböcker för helåret 2023. Likt tidigare kommunicerat besitter Astor Group även optioner som innefattar ett förlängt avtal med FMV samt uppföljningsordrar av lättviktshus till NKT, med ett summerat optionsvärde om 42 MSEK. Sammantaget har avtalen ett potentiellt värde om ca 95 MSEK. Detta, i kombination med att Astor Group har stärkt JPC produktionskapaciteten, gör att Analyst Group bedömer att Astor Group har positionerat sig väl för att accelerera tillväxten framgent.

Därutöver står Astor Group inför en stundande kommersialisering av Astor IV, radarstörningssystem för störsändning inom flera radarfrekvensband samtidigt, där testning i Frankrike med samarbetspartnern SDTS inleddes tidigare under juni månad (15 juni). Den framgångsrika leveransen av radarstörningssystemet Astor IV till samarbetspartnern SDTS var en viktig milstolpe och innebär att Astor IV kommer att genomföra omfattande tester och integrering med målflygplanet. Det ska dock tilläggas att Astor Group inte kommer att presentera ytterligare information om testernas genomförande på grund av branschens karaktär och omständigheter som rör kunden samt nationella säkerhetsintressen. Kommersialiseringen och försäljningen av Astor IV utgör enligt Analyst Group en betydande värdedrivare för Astor Group framgent då Analyst Group estimerar att en försäljning av ett radarstörningssystem av Astor IV skulle innebära intäkter mellan 50 – 80 MSEK, inkluderat service och eftermarknad.