Analyst Group kommenterar Astor Groups order om ca 22 MSEK


Scandinavian Astor Group (”Astor Group” eller ”bolaget”) meddelade den 15 december att dotterbolaget Marstrom Composite AB (”Marstrom”) har erhållit en order om ca 22 MSEK inom marinsegmentet, för leverans under år 2024 och 2025.

Astor Groups dotterbolag Marstrom, verksamma inom kompositmarknaden, erhöll den 15 december en order om cirka 22 MSEK från Hudson Yacht Group. Ordern avser segelbåtsmaster som kommer att levereras under år 2024 och 2025. Marstrom tillverkar högkvalitativa kompositkonstruktioner till den maritima näringen, försvarsindustrin, flyg- och fordonsindustrin samt till övrig industri. Ordern från den kinesiska båttillverkaren Hudson Yacht Group avser dotterbolagets maritima segment. Hudson Yacht Group grundades 2007 och är idag en global båttillverkare med expertis inom användning av kolfiberkonstruktion för att designa, konstruera och producera ett komplett sortiment av segel- och motorbåtar.

Analyst Groups syn på Astor Group

Den 11 december meddelade Astor Group att bolaget har fullföljt det tidigare aviserade förvärvet av Mikroponent Aktiebolag, vilket är ett industriföretag inom laserskärning och etsning. Förvärvet bidrar till att bredda Astor Groups försäljning av försvarsprodukter och stärker Bolagets redan etablerade position som en försvarsindustrigrupp genom att utvidga Bolagets industriproduktion till laserskärning och etsning. I samband med offentliggörandet av förvärvet meddelade Astor Group att den senast rapporterade orderstocken uppgick till 96 MSEK den 8 november 2023, och med tanke på att förvärvet nu har fullföljts uppgår den senaste rapporterade orderstocken till 113,5 MSEK, varav Mikroponent innehav i november månad en orderstock om 17,5 MSEK.

Den senaste erhållna storordern inom marinsegmentet från Hudson Yacht Group innebär att dotterbolaget stärker sin position inom dotterbolagets (Marstrom Composite) största affärssegment, vilket bekräftar bolagets position som en pålitlig och internationell leverantör av avancerade kompositkonstruktioner. Givet den tidigare rapporterade orderstocken om 113,5 MSEK och med den senaste ordern från Hudson Yacht Group uppgår orderstocken nu till 135,5 MSEK. Dessutom, som tidigare kommunicerat, besitter Astor Group även optioner från tidigare meddelade ordrar under år 2023, vilket innefattar ett förlängt avtal med FMV samt uppföljningsordrar av lättviktshus till NKT, med ett sammanlagt optionsvärde om 42 MSEK. Den höga orderstocken, tillsammans med ytterligare optioner, utgör en stark position för år 2024 där Analyst Group ser att kompositverksamheten har välfyllda orderböcker, vilket i kombination med förvärvet av Mikroponent skapar förutsättningar för en fortsatt hög aktivitet och intäktsföring under hela 2024.

Dessutom befinner sig även Astor Group inför en stundande kommersialisering av Astor IV, ett radarstörningssystem för störsändning inom flera radarfrekvensband samtidigt. Omfattande tester och integration har inletts i Frankrike under året. Astor Group har också utvidgat affärsdiskussioner genom att delta på försvarsforum och stärkt affärsrelationerna med Ukraina. Astor Group närmar sig kommersialisering och försäljning av Astor IV, vilket utgör en stark och tydlig värdedrivare under 2024.