Analyst Group kommenterar Astor Groups order om 5,3 MSEK från BAE Systems


Scandinavian Astor Group meddelade den 12 april att dotterbolaget Marstrom Composite AB har erhållit en order om 5,3 MSEK från BAE Systems Bofors AB för levererans under hösten 2023 och våren 2024. Ordern avser flera kompositkonstruktioner med tillhörande fundament avseende försvarsindustrin.

Astor Groups dotterbolag Marstrom Composite är verksamma inom kompositmarknaden och tillverkar produkter till den maritima näringen, försvarsindustrin, flyg- och fordonsindustrin, samt till övrig industri. Marstrom Composite erhöll den 12 april en order om 5,3 MSEK från BAE Systems Bofors, vilka är ett globalt försvarsindustribolag som verkar bland annat inom intelligent ammunition, indirekt eld, stridsfordon, marina- och luftvärnssystem. Ordern avser leverans av flera kompositkonstruktioner med tillhörande fundament som ska levereras under hösten 2023 och våren 2024.

”Astor Group är idag en försvars- och industrikoncern bestående av två affärsben: radarstörningssystem samt tillverkning och försäljning av kompositkomponenter. Dotterbolagen inom kompositverksamheten, Marstrom Composite och JPC Composite, levererar idag primärt till den maritima näringen, vilken historiskt har utgjort ca 60 % av intäkterna inom kompositverksamheten, medan leverans till försvarsindustrin utgjort ca 20 %. Marstrom Composite har tidigare levererat kompositkonstruktion till BAE Systems, och genom denna större order från BAE Systems, vilket vi anser som en genombrottsorder, bekräftar dels den ökade efterfrågan från försvarsindustrin, vilket succesivt förväntas utgöra en större andel av de totala intäkterna inom kompositverksamheten, dels bolagets position inom kompositområde. Likväl utgör en större order från en global försvarsaktör en betydande kvalitetsstämpel, vilket kan ge ringar på vattnet. Ordern är därmed ett kvitto på den ökade efterfrågan i marknaden samt teknikhöjden som Astor Group levererar, vilket bäddar för en ytterligare stärkt marknadsposition framgent. Därutöver bidrar det skärpta säkerhetspolitiska läget och den ökade geopolitiska oron till att länders försvarsbudgetar ökar, vilket även är fallet i Sverige, och förväntas sammantaget fortsätta driva stark tillväxt för Astor Group inom sektorn framgent”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Analyst Groups syn på Astor Group som en investering

För helåret 2022 uppgick de konsoliderade siffrorna för Astor Group till 52,8 MSEK, där det dock bör noteras att kompositverksamheterna inte blev tillträdda förrän april 2022. Därtill meddelade Astor Group i januari 2023 att dotterbolaget Marstrom Composites nettoomsättning uppgick till totalt 55 MSEK för helåret 2022, vilket motsvarande en tillväxt om 34 % och påvisar den underliggande tillväxten i kompositverksamheten. Astor Group handlas baserat på det konsoliderade siffrorna per dagens dato till en P/S-multipel om 1,1x, vilket inte inkluderar försäljningen för kompositverksamheten under perioden januari – mars 2022. Därtill har Astor Group inlett året med fulla orderböcker för 2023 och ordern från BAE systems om 5,3 MSEK påvisar att fokusområdet försvar inom kompositverksamheten växer. Detta, i kombination med att Bolaget närmare sig kommersialisering av radarstörningssystemet Astor IV, är skäl varför Analyst Group anser att Astor Group handlas idag till en attraktiv risk/reward för investerare.