Kommentar på Astor Groups rekordorder om 26,4 MSEK från NKT


Scandinavian Astor Group meddelade den 24 maj att dotterbolaget Marstrom Composite AB har erhållit en rekordstor order om 26,4 MSEK från den industriella aktören NKT, för leverans under 2024. Ordern avser tolv mobila lättviktshus som ska användas som väderskydd vid skarvning av elkablar i fält.

Astor Groups dotterbolag Marstrom Composite är verksamma inom kompositmarknaden och dotterbolaget erhöll den 24 maj en order om 26,4 MSEK från den industriella aktören NKT som avser leverans av mobila lättviktshus för industriell tillämpning. Lättviktshusen kommer att levereras under år 2024 och därutöver har NKT även en option på ytterligare tio (10) enheter. NKT är ett danskt bolag och är verksamma inom den industriella sektorn med specialisering inom tillverkning av kraftkablar.

Analyst Groups syn på Astor Group som en investering

Rekordordern om 26,4 MSEK från NKT innebär att redan nu dotterbolaget säkerställer en stark tillväxt under år 2024 och bekräftar den höga efterfrågan inom kompositverksamheten. Astor Groups dotterbolag Marstrom Composite har en ledande position inom den svenska kompositmarknaden och levererar produkter till bland annat den maritima näringen, försvarsindustrin, flyg- och fordonsindustrin, samt till övrig industri. Genom ordern av lättviktshus, vilket antas klassificeras inom övrig industri, breddar dotterbolaget kundbasen ytterligare genom en stor industriell aktör och säkerställer en betydande tillväxt under år 2024, vilket Analyst Group ser som ett styrketecken. Marstrom Composite nettoomsättning för helåret 2022 uppgick till ca 55 MSEK, vilket belyser storleken av ordern om 26,4 MSEK.

Givet ordern från BAE Systems Bofors, kommunicerad i april 2023, om 5,3 MSEK och ordern från NKT om 26,4 MSEK, summeras, det under året, kommunicerade ordervärdet till ca 32 MSEK, därutöver ska det tilläggas att Astor Group har uppgett att Marstrom Composite redan besitter fulla orderböcker för helåret 2023, dock har värdet av orderstocken inte kommunicerats. Vidare, har NKT även en option om ytterligare tio (10) enheter, och givet nuvarande ordervärde samt antalet lättviktshus, antas värdet av optionen uppgå till ca 22 MSEK.

Sammantaget bedömer Analyst Group att Astor Group kommer uppvisa en stark tillväxt under år 2023 inom kompositverksamheten, utifrån tidigare kommunicerade order och den höga efterfrågan bolaget upplever. Rekordordern innebär nu att Marstroms Composite säkerställer i stort sett full aktivitet utifrån nuvarande leveransförmåga samt stark tillväxt under år 2024, samtidigt som NKT besitter en option på ytterligare tio lättsviktshus. Därutöver bekräftar orden från NKT den ökade efterfrågan inom kompositverksamheten och påvisar likväl Marstroms Composites förmåga att leverera högkvalitativa kompositkonstruktioner som möter marknadens behov och krav, vilket bäddar för ytterligare ordrar inom marknaden framgent.