Novotek


Väl positionerat för den digitala omställningen

Novotek AB (“Novotek” eller “Bolaget”) är ett svenskt konsult- och distributionsbolag som levererar lösningar inom industriell IT, automation, digitalisering samt cyber security, där den differentierade affärsidén kring att erbjuda lösningar samt tillkommande tjänster såsom utbildning och support, möjliggör en kontinuerlig intäktsström för Bolaget under olika stadier i kundens omställning. Bolagets omsättning utgörs idag av ca 80 % produkter och resterande 20 % av konsulttjänster, produkterna distribueras från underleverantörer såsom GE-Digital, Emerson och Auvesy. Utöver de långvariga relationerna bolaget har med underleverantörer såväl som kunder, har Bolaget partnerskap med samtliga stora svenska IT-konsulter såsom Accenture och AFRY som använder Novoteks lösningar till sina kunder. Utifrån en Peer-värdering samt en kompletterande DCF-värdering motiveras ett potentiellt värde per aktie om 51,5 SEK i ett Base scenario.

  • Fjärde generationens industri möjliggör tillväxt

Covid-19 tvingade företag att ställa om snabbt för att digitalisera sina verksamheter samt finna effektiva lösningar för att frigöras från fysiska interaktioner. Detta resulterade i en snabbare utveckling mot den fjärde generationens industri där stor datainsamling, automation samt digitalisering möjliggör analysering av datamängder i nutid, vilket skapar en ökad överblick av verksamheten och möjliggör effektivare produktion samt snabbare beslut. Till följd av detta väntas Novotek se en stark efterfrågan inom bland annat produktområden såsom analytics och dataloggning. Investeringar i digitalisering estimeras växa med 37,1 % från år 2021 till år 2023 och då värderas till 2,1 bnUSD där Novotek har en marginell marknadsandel men tydligt växer med marknaden.1

  • Stark balansräkning och påfylld kassa

Novotek har idag en stark balansräkning med en kassa om 119,6 MSEK, utan räntebärande skulder. En av Bolagets värdedrivare ligger i verksamhetens starka kassaflöden och höga cash conversion rate, som drivs av en snabb lageromsättning samt ett litet investeringsbehov. Bolagets cash conversion rate har i snitt uppgått till 95,1 % de senaste fem åren, men sjönk till 82,8 % år 2021. Analyst Group estimerar att denna kommer sjunka till 77,4 % helåret 2022 till följd av större förändringar i Bolagets rörelsekapital, men estimeras att stiga till 82,8 % år 2023.

  • Unik affärsidé skapar växande inträdesbarriär

Bolagets differentierade affärsidé, beträffande att både agera distributör samt konsult är helt unik i sitt slag och utgör en moat samt skapar stabila intäktsflöden över tid, det finns dock Bolag som konkurrerar inom specifika områden. Det långvariga samarbetet med Bolagets marknadsledande underleverantörer kombinerat med Bolagets långa erfarenhet och starka kundrelationer anser Analyst Group skapar en inträdesbarriär som endast höjs med tiden för Bolag som vill erbjuda både produkter och konsulttjänster.