JonDeTech


Står redo för kommersialisering

Det svenska sensorteknikbolaget JonDeTech Sensors AB (”JonDeTech” eller ”Bolaget”) designar, producerar och säljer sensorteknologi. Bolagets produktportfölj består av det egenutvecklade plastbaserade sensorelementet JIRS30, ett av världens tunnaste och strömsnålaste, samt kiselbaserade sensorerna JIRS10 och JIRS40. Efter många år av utvecklingsarbete och breddning av produktportföljen står Bolaget nu inför kommersialisering under år 2024; JIRS10 beräknas lansera tillsammans med en stor taiwanesisk partner i slutet av andra kvartalet, JIRS30 kvalificeras just nu för att vara redo för marknaden under Q3-24 då JIRS40 redan har sålts till två kunder (Yoyon och GMT). Detta bekräftar att kommersialiseringen är i gång, där Analyst Group ser goda möjligheter att JonDeTech kan uppvisa svarta siffror under år 2025.


  • Väletablerade partnerbolag

I syfte att sänka kostnader relaterat till produktion och distribution samarbetar JonDeTech med flera aktörer som bland annat kinesiska GMT och modulhus i Taiwan. Samarbetena erbjuder produktion, distribution och försäljning och är väsentliga för Bolagets kommersialisering eftersom billigare och högre produktionskapacitet möjliggörs, vilket förväntas höja såväl brutto- som EBITDA-marginalen.

  • Hög teknikhöjd skapar vallgravar

Nanoteknologi är tekniskt komplicerad och har höga utvecklingskostnader som JonDeTech redan tagit. Bolaget besitter åtta patentfamiljer, 16 beviljade patent och 15 pågående patent-ansökningar. Vidare har Bolagets sensor JIRS30 fler användnings-områden än klassiska kiselbaserade sensorer då den tillverkas av plast, är tunnast på marknaden och inte har någon energiförbrukning.

  • Lönsamhet i sikte

Bolagets tekniskt avancerade sensorer och starka samarbeten innebär konkurrenskraftiga lösningar på marknaden. Samtliga sensorer väntas kommersialiseras under år 2024. JonDeTechs fasta kostnader är konstanta vilket innebär att Bolaget kommer att växa utan att ändra kostnadsbasen och därmed kunna snabbare ställa om verksamheten till lönsamhet under 2025.