Intervju med Torkel Johannessen VD på TargetEveryone