Intervju med Windons styrelseordförande Johan Kjell


2023-12-15


Intervju med Windons styrelseordförande Johan Kjell

Windon Energy Group AB meddelade den 14 december år 2023 att bolaget kallar till extra bolagsstämma fredagen den 29 december år 2023 för att besluta om bemyndigande att emittera aktier. Med anledning av detta har vi intervjuat styrelseordförande Johan Kjell för att få ytterligare klarhet till beslutet och varför Windon väljer att göra detta just nu.


Ni har en stark balansräkning med nettokassa, en uttalad strategi att växa organiskt men även via förvärv samt nu förslag om bemyndigande för att emittera aktier. Hur ser ni på att göra förvärv?

Det är helt riktigt att, som vi kommunicerat tidigare, det är vår strategi att bredda verksamheten organiskt och med förvärv. Vi känner att vi har ett bra grepp rent operativt kring verksamheten nu och vi har en stark finansiell ställning då vi är lönsamma och har nettokassa. Detta medger att vi kan titta på ytterligare tillväxtmöjligheter. Vi har tidigare breddat organiskt genom att addera batterier och en standardpanel till sortimentet, vilket skapat både en större adresserbar marknad och ett mer komplett erbjudande till våra återförsäljare. Men vi tittar så klart även på möjligheter att växa med förvärv.  

Att ha ett lite större bemyndigande tillsammans med kassa och lånemöjligheter ger oss en bra flexibilitet. Det ger oss även möjlighet att agera snabbt och med förutsägbarhet för transaktionens genomförande. Dessa faktorer är alltid viktiga vid förvärv men vi upplever att det är än mer centralt i dagens marknadsklimat.

Vad är det för typ av förvärvsobjekt ni letar efter?

Vi tittar på förvärv som kan stärka vårt erbjudande eller position i marknaden. Det skulle kunna vara kompletterande produkter eller tjänster eller geografisk expansion inom Norden. Det kan vara av karaktären tilläggsförvärv, men även mer transformativa förvärv.

Hur konkreta är era förvärvsplaner?

Vi tittar löpande på förvärv såklart, givet vår strategi. Det innebär rent praktiskt att vi kontinuerligt letar möjligheter och för dialoger kring intressanta förvärvsmöjligheter. Dessa dialoger är i lite olika mognadsfaser är väl det vi kan säga.