Intervju med SolidX VD Filip Alexanderson


2022-12-06


VD Filip Alexanderson

För de som inte tidigare har hört talas om SolidX, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

 SolidX är ett konsultbolag med säte i Malmö, vilka genomförde börsintroduktion i november 2021. Vårt fokus är på bred kompetens, vi är alltså inte specialister, vilket vi ser väldigt positivt på, både i termer av den kvalitéten vi kan erbjuda men också i de tillväxtförutsättningar det medför. Med flertalet nystartade dotterbolag är vi med våra cirka 150 konsulter verksamma i stora delar av Norden idag.

Kan du berätta lite mer om SolidX tjänster, fördelarna med den och hur det står sig mot konkurrerande aktörer?

Vi är som sagt konsulter, men också generalister, inte specialister. Vi kan alltså ta oss ann många olika typer av problem. Där vi särskiljer oss främst är dock att vi lägger allt vårt fokus på konsulten. Detta innebär att vi erbjuder bättre arbetsförhållande i termer av kompensation och work-life balance. Utan förvåning har vi märkt att detta står sig attraktivt bland seniora konsulter, vilket givetvis leder till att vi får en otroligt välutbildad konsultstyrka.

SolidX har haft en fantastisk tillväxtresa såhär långt, inte minst sedan eran notering i slutet av 2021. Detta ses inte minst från de priser SolidX fått ta emot, tillsammans med hur antalet medarbetare ökar, vad är det som ligger bakom eran framgång?

Just vårt fokus på konsulten är det som lägger grunden till allt. Vi är verksamma i en bransch där vårt bolag endast är så framgångsrika som våra konsulter är kunniga. Man kan tydligt se att vår strategi har gett avkastning i form av tillväxt och vi har inga ambitioner att stanna här, detta syns inte minst nyligen genom vår omvända vinstvarning avseende Q2-rapporten[1] som publiceras i december. Seniora konsulter efterfrågar det vi kan erbjuda, en ny typ av affärsmodell i konsultbranschen.

I juni ingick SolidX ett avtal med Betsson, vill du utveckla vad det innebär samt vilka möjligheter du ser från avtalet?

Avtalet med Betsson är vi givetvis glada över och ser stor potential i, men det är också avtal som är relativt återkommande och exakt det vi vill bygga vidare med att göra. Detta avtal ger oss ensamrätt mot kunden vilket såklart är fördelaktigt för oss och är något vi ser som väldigt positivt för framtiden.

Om 3 år, vart ser du att SolidX är då?

Vi siktar på att fortsätta att växa. Med de nystartade dotterbolagen har vi möjlighet att nu ta oss in på övriga nordiska marknader och påbörja samma tillväxtresa vi gjort i Sverige. Vårt koncept och affärsmodell är nu beprövad och uppsatt för att fortsätta låta oss växa.

Kan du nämna tre anledningar till varför SolidX är en bra investering idag?

  1. När vi börsintroducerades var vi värderade till 155 MSEK och har nu en värdering om drygt 200 MSEK, trots att vi växt oss dubbelt så stora sedan dess, helt organiskt. Med de tillväxtutsikterna vi ser kombinerat med den tillväxt vi uppvisat under senaste året ser jag SolidX som en väldigt attraktiv investering.
  2. Vi har inte tagit in kapital – vi växer organiskt vilket är relativt ovanligt för att vara ett konsultbolag och något som bör ses som väldigt attraktivt ur en investerarsynvinkel. 
  3. Vår affärsmodell genererar en snöbollseffekt – vi förvärvar inte konsulter utan vi har ett kompenseringssystem för att hänvisa konsulter till oss, något vi sett fungerat väldigt bra och är den stora drivaren av tillväxt.
[1] SolidX har brutet räkenskapsår.