Intervju med Polygienes VD Ulrika Björk


2020-05-19


VD Ulrika Björk

"Vi har haft ett par år där vi omstrukturerat bolaget och där vi nu har alla förutsättningar på plats för att vi skall kunna visa på en stark tillväxtresa framöver: ett starkt varumärke, en breddad produktportfölj samt ett team i världsklass."

För de som inte tidigare har hört talas om Polygiene, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vår vision är att förändra på hur man ser på textilier från ”konsumtion till hållbart”, där vårt fokus ligger på hållbarhet. Med Polygiene® kan man tvätta kläder hälften så mycket – och använda dem dubbelt så länge. För att det ska hända måste konsumenterna känna sig säkra på att kläder och andra produkter kommer att hålla sig fräscha, utan dålig lukt. På så vis kan vi möjliggöra ett förändrat konsumentbeteende. Genom att arbeta med det varumärkeslöftet har vi blivit ett globalt varumärke när det gäller olika Stays Fresh-teknologier inom textilområdet.

Jag skulle gärna vilja höra lite mer om er produktportfölj och hur ni driver intäkter genom era produktsegment idag?

Vi hjälper våra partners att förse kläder, utrustning, textilier och andra material med våra olika produkterbjudande. Man kan säga att vi adderar ett värde till deras produkter, ett värde som slutkunden uppskattar och värderar med en premie. Polygiene har fler än 140 partners världen över inom olika segment, såsom sport & outdoor, lifestyle, home design, footwear och workwear.

Vi har en styrka i vårt varumärke och vi ser en möjlighet att förändra textilindustrin i grunden. I samband med utbrottet av Covid-19 har vi lanserat en ny produkt, ViralOff, en teknologi med antivirala egenskaper. Användningsområdena för ViralOff kommer att vara i allt från sjukvårdsmaterial och kläder som operationsrockar och uniformer, till konsumentprodukter där antivirala egenskaper gör skillnad, som ansiktsmasker, handskar och andra viktiga produkter. Mycket tyder på att efterfrågan på antimikrobiella behandlingar är här för att stanna – vilket betyder att ViralOff kommer finnas kvar under många år.

Vad är fördelarna med er teknik gentemot konkurrenters?

Våra produkter grundar sig på väl utvalda teknologier som levererar starkt rent tekniskt, vilket förstås är en grundförutsättning. Men det som är vår största styrka är vårt varumärke, en kvalitetsstämpel som borgar för kunskap, trygghet och säkerhet. Polygiene är mycket mer än bara ett företag som levererar kemi, vi jobbar med miljöbudskapet och kommunikationen kring funktionen där vi samarbetar med våra partners. Vi bistår med marknadsföring, storytelling och försäljningsaktiviteter, hela vägen till slutkonsument.

Kan du berätta lite mer om ViralOff och vilka möjligheter ni ser för denna produkt?

Vi lanserade ViralOff nu i april vilket är en Polygiene-teknologi med antivirala egenskaper. Användningsområdena för ViralOff kommer att vara i allt från sjukvårdsmaterial och kläder som operationsrockar och uniformer, till konsumentprodukter där antivirala egenskaper gör skillnad, som ansiktsmasker, handskar och andra viktiga produkter. ViralOff reducerar 99 % av virus, i textil eller annat material, på två timmar, enligt ISO18184:2019 standardtest.

ViralOff är en lösning på ett akut behov, men vi ser också behandlingen som en mer långsiktig lösning som förstärker hygien- och skyddsfunktioner på ett antal produkter, även efter att Covid-19-pandemin lugnat ner sig. Mycket talar för att antimikrobiella behandlingar kommer att vara normen för vissa produkter framöver.

Hur har Corona-pandemin påverkat Polygiene?

Det påverkar ju oss alla och så även Polygiene men jag skulle säga att vi klarat oss förhållandevis bra trots produktionsuppehåll och logistiksvårigheter under första kvartalet. ViralOff har också gett oss nya förutsättningar att växa vår affär framgent. Som ett relativt litet bolag har vi möjligheten att vara både handlingskraftigt och snabbfotat i den situation som nu råder, vilket bevisades av den snabba lanseringen av ViralOff.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande Polygiene, vad skulle det i sådana fall vara?

I år är det tillväxt som är i fokus och den skall man hålla koll på. Vi har under en tid byggt upp vår organisation och gjort en rad förändringar i både vår vision och i vår strategi och står därmed redo nu för att ta bolaget till nästa nivå. Sedan skall man naturligtvis följa hur våra olika segment utvecklar sig och förstås hålla ett öga på ViralOff.

Kan du nämna tre anledningar till varför Polygiene är en bra investering idag?

  1. Det område Polygiene verkar inom, ligger helt rätt i tiden och faller in under rådande trender som ju är hållbarhet och miljöfokus.
  2. Vi har haft ett par år där vi omstrukturerat bolaget och där vi nu har alla förutsättningar på plats för att vi skall kunna visa på en stark tillväxtresa framöver: ett starkt varumärke, en breddad produktportfölj samt ett team i världsklass.
  3. Jag skulle säga att den låga värderingen vi har idag återspeglar en förtroenderabatt som vi nu kommer att råda bot på!