Intervju med Nepas VD Ulrich Boyer


2022-12-07


VD Ulrich Boyer

För de som inte tidigare har hört talas om Nepa, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Med hjälp av datadriven analys hjälper vi företag och marknadsförare förstå sig på sina varumärken och avkastningen på sina marknadsföringsinvesteringar. Nepa grundades 2006 och är idag en global aktör inom brandtech. Vi har kontor i bland annat Stockholm, Köpenhamn, London och New York, men är verksamma i totalt 58 länder. Varje dag samlar vi in data om 7,500 varumärken runtom i världen. Nepas typiska kund är ofta ”utmanaren” i sin bransch, ett varumärke som kämpar för ökad exponering och marknadspenetrering. Vår roll är att utveckla kundernas varumärken genom att optimera och förbättra effekterna av de varumärkesinvesteringar kunden gör.

Kan du berätta lite mer om Nepas tjänster, fördelarna med den och hur den står sig mot konkurrerande aktörer med andra lösningar?

Nepas kärnverksamhet är Marketing Optimization (”MO”) med Brand Tracking som vår största produkt. Vi var bland de första att förverkliga Brand tracking globalt. Inom Brand tracking har Nepa kunnat forma tidsserier med varumärkesdata från det att vi grundades år 2006, där vissa varumärken går att följa så långt tillbaka som år 1997. Tidsserierna vi tar fram uppdateras dagligen med nya data, vilket i kombination med de långa kundrelationer vi besitter skapar en fantastisk inlåsningseffekt. Det finns en stor skillnad enligt oss i att optimera sina kunders marknadsföring på kort eller lång sikt, där vi är i favör för det senare, och är dessutom någonting vi kunnat visa över en längre tid även är optimalt för kunden. Utöver MO har Nepa även tjänster som Customer Experience (”CX”) och Innovation Acceleration (”IA”) vilka står för en mindre del av den totala omsättningen. Att vi är mindre än våra konkurrenter men ändå globala kombinerat med ett större fokus på vår MO-expertis ser vi som vår största konkurrensfördel och något positivt att bygga vidare på.

Kan du utveckla hur Nepas intäktsmodell skiljer sig mellan olika segment?

Vi har tre olika segment, MO, CX och IA, där vårt fokusområde MO utgör ~80 % av den totala omsättningen. MO och CX består till störst del av återkommande intäkter, vilket är ~67 % av vår totala nettoomsättning. De återkommande intäkterna kännetecknas av kontrakt som sträcker sig allt ifrån 3 månader till 2 år. Våra långa kundrelationer i kombination med låg churn rate stärker även säkerheten i Nepas återkommande intäkter. IA kännetecknas främst av ad hoc-projekt, vilka dock ofta kan leda till längre kontrakt inom MO och således innebära återkommande intäkter i längden.

I och med det makroklimatet vi under 2022 har befunnit oss i förväntar man sig att den bransch ni är verksamma i tar en smäll, hur har Nepa försökt jobba för att bäst parera nedgångar i exempelvis omsättning?

När företags marknadsföringsbudgetar minskar ser vi att optimeringen av marknadsföringen blir än viktigare. I och med att den absoluta majoriteten av Nepas nettoomsättning kommer från just Marketing Optimization hotar turbulensen i marknaden oss mindre relativt andra företag inom marknadsföring. Vi tror vi kommer kunna fortsätta växa snabbare relativt än vår marknad som helhet och kombinerat med våra långa kundrelationer samt fokus på återkommande intäkter har vi tydligt kartlagt hur vi tar oss igenom stormen. Värt att tillägga är att vi visat upp styrka i tidigare turbulenta tider där Nepa under 2020 förlorade knappt 2 % av nettoomsättningen.

Om 3 år, vart ser du att Nepa är då?

Vi är just nu inne i en stor satsning vad gäller skalbar tillväxt för att kunna öka vår lönsamhet, något vi ser kommer kunna ge goda resultat under de kommande tre åren. Nepa fortsätter jobba för en ökad andel MO och återkommande intäkter. Internt automatiserar vi flertalet av våra leveransprocesser, vilket kommer möjliggöra att vi levererar ännu högre värde till kund på ett mer effektivt tillvägagångssätt.

Kan du nämna tre anledningar till varför Nepa är en bra investering idag?

  1. Nepa har i grunden ett stabilt och skalbart affärsområde, Marketing Optimization, som växer med 21% YTD. Det består till stor del av återkommande intäkter med låg churn rate. Det är här vi ser störst potential för lönsam tillväxt framöver.
  2. Vår strategi är växa för att uppnå hög lönsamhet och god avkastning på vårt investerade kapital. Därför satsar vi nu på en global säljorganisation som på ett mer organiserat vis tar sig an nya kunder – något vi aldrig tidigare gjort.
  3. Vi erbjuder världsledande produkter och lösningar till internationellt erkända varumärken och vår produktutveckling visar gång på gång att vi är ledande inom branschen.