Intervju med DevPorts VD Nils Malmros


2021-02-26


VD Nils Malmros

"Vi är bland de främsta teknikkonsulterna inom fordonsindustrin, men även utanför. Det är inte för inte som vi är bland topp fem av teknikkonsulterna till en av de stora svenska fordonstillverkarna."

För de som inte tidigare har hört talas om DevPort, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi grundades år 2008 i Linköping, och har nu kontor i Linköping, Helsingborg, Stockholm samt i Göteborg vilket är vårt huvudkontor idag.

Vi är ett konsultbolag med inriktning mot IT och teknik där vi arbetar inom tre affärsområden – Digitala lösningar, Produktutveckling och Produktionsutveckling. Vi fokuserar på kunder som verkar i utvecklingsintensiva branscher, där fordon sticker, och har stuckit, ut i Sverige, då denna industri har egna utvecklingsorganisationer och är konsulttunga, de är därmed vana vid att köpa in kompetens likt vår.

Vad som gör vårt bolag och våra konsulter unika på marknaden är våra spetskompetensområden i kombination med den bredd av tjänster vi tillhandahåller i förhållande till vår storlek. Jag skulle vilja nämna några spetsområden vi har idag:

  • Inom fordonsindustrin är det framför allt autonoma fordon (självkörande fordon), IoT (uppkopplade fordon) samt drivlineintegration (inkl. elektrifiering av fordon) där vi har bevisad hög kompetens.
  • Ett växande spetskompetensområde både inom och framför allt utanför fordonsindustrin är teknikapp-utveckling, där fokus ligger på tekniken till industrikunder. Ett exempel är radarmätning och få in olika typer av data även i mobiltelefonen. Som teknikkonsultbolag och IT-konsultbolag så förstår vi lättare kundens behov och vad kundens applikation ska användas till än traditionella IT-konsulter.
  • Ett ytterligare spetsområde ligger i så kallade satellitprojekt där vi sömlöst är uppkopplade med kundens utvecklingsorganisation.

I och med rådande situation så har olika sektorer drabbats, och drabbas, varierande mycket av Coronapandemin. Lägger ni nu större fokus på vissa affärsområden, och i så fall vilka?

Både ja och nej, vi ser en stark tillväxt framöver inom samtliga av våra affärsområden år 2021. Vi har dock framförallt satsat extra inom IT-lösningar, där vi ser en teknikomställning hos våra fordonskunder – där teknikutvecklingen är stor och som drivs av konsultkompetens som vi bidrar med. Samtidigt så fortsätter vi att växa och vinna mark utanför fordonsindustrin. Inom IT-området satsar vi inom app-utveckling där vi bygger upp spetskompetens inom morgondagens teknik-appar.

Affärsområdet Digitala lösningar erbjuder tjänster inom inbyggda system och IT. Mer och mer i samhället blir digitaliserat, samtidigt blir fler och fler saker uppkopplade (IoT). Vi kan idag hjälpa våra kunder med expertkompetens och utveckling av lösningar där både mjukvara och hårdvara ingår.

Vilka trender och drivkrafter ser du gynnar er framgent?

En megatrend är ju naturligtvis digitaliseringen och behovet av mjukvarukompetens – alla vill ha saker digitaliserat men för att det skall bli det behövs programmering och mjukvarulösningar – vilket inte är enkelt. Då behöver man vår kompetens – affärsområde digitala lösningar står idag för ca hälften av vår omsättning och en ännu större andel av vinsten och vi ser stora tillväxtmöjligheter framöver.

En annan trend är att fler och fler unga människor vill jobba genom eget bolag – dessa har vi starka relationer med vilket gynnar oss. DevPorts kompetens består idag till en tredjedel av underkonsulter och partners som kompletterar vår bredd, och bidrar med ytterligare spetskompetens när vi behöver bli ännu spetsigare. En partner till oss blir en del av DevPortfamiljen och får ta del av gemenskapen trots att man bedriver egen firma. Vi har ramavtal med nästan alla stora fordonsaktörer i Sverige och därutöver flertalet stora industriaktörer vilket attraherar våra partners.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under år 2021 gällande DevPort, vad skulle det i sådana fall vara?

Jag tycker framförallt att man skall följa hur många sysselsatta vi är. Under 2020 gick det av förklarliga skäl ned, men den vändning i marknaden som vi ser sker kommer också påverka oss positivt i antalet sysselsatta så blir vi fler så är det en indikator på att vår omsättning kommer öka. Samtidigt så skall man även hålla koll på att vinstmarginalen drivs upp i takt med tillväxten inom Digitala lösningar vilket vi tror ligger i korten.

Vidare kan man också titta på vilka typer av kunder som tillväxten sker via, genom att fortsätta vinna mark utanför fordonsindustrin så når vi både en bättre riskspridning och marginaler.

Om tre år, var ser du att DevPort är då?

Det är såklart oerhört svårt att svara på, speciellt med tanke på Covid-19, men mycket talar för att vi har det värsta bakom oss. Utan att säga för mycket så tror jag att vi om tre år har vuxit mellan 50-100 % i både omsättning och vinst från dagens nivåer, vilket är, om man ser på vilken tillväxt vi visade mellan år 2016-2018, fullt rimligt. Sen kan man också tänka sig att kunder utanför fordonsindustrin ökat och risken i verksamheten därmed minskat – samtidigt så skall vi fortsätta vara en av de största teknikkonsulterna på marknaden inom våra områden för fordonsindustrin.

Kan du nämna tre anledningar till varför DevPort är en bra investering idag?

  1. Jag tycker att det är ett bra läge att bli aktieägare nu efter ett år där tillväxten stått och stampat, nu står vi troligtvis inför ökad tillväxt och ett mer normalt marknadsklimat.
  2. Vi är bland de främsta teknikkonsulterna inom fordonsindustrin, men även utanför. Det är inte för inte som vi är bland topp fem av teknikkonsulterna till en av de stora svenska fordonstillverkarna.
  3. Behovet av teknikutveckling och digitalisering ger oss goda möjligheter att växa med marknaden. Våra kunder är som sagt teknikutvecklingsintensiva vilket ger oss utrymme att fortsätta växa med våra kunder.