Uppföljning på Hoylus Q1-19


Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) publicerade den 16 maj sin delårsrapport för första kvartalet 2019. Följande är våra tankar om rapporten.


Under Q1-19 uppgick omsättningen till 6,5 MSEK (5,3), motsvarande en tillväxt om 21 % mot jämförbart kvartal 2018. Vår prognos om ca 8,6 MSEK var således i överkant. I rapporten framgår att aktivitetsnivån för första kvartalet har varit hög men att Hoylu inte kunde avsluta så många affärer som de hade planerat. Samtidigt bibehåller Hoylu sin disciplin avseende god kostnadskontroll där rörelsekostnaderna under Q1 uppgick till 10,7 MSEK, vilket kan jämföras med 10,3 MSEK under föregående kvartal (Q4-18). Hoylu har genomgående varit tydliga i sin kommunikation med att de inte kommer dra på sig en större kostnadskostym innan intäkterna är på en tillfredsställande nivå. Vid utgången av april uppgick Hoylus likvida medel till 1,1 MSEK. Dock genomfördes en riktad konvertibelemission under maj om 5 MSEK vilket således har stärkt den finansiella ställningen på kort sikt.

Analyst Groups prognos jämfört med faktiskt utfall Q1-19

Vi kommer att inom kort återkomma med en uppdaterad aktieanalys.