Uppföljning ChromoGenics Q1-rapport


ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 15 maj 2019 sin delårsrapport för första kvartalet 2019.


Fram tills igår (dagen före rapport) har aktien stigit kraftigt, från ca 0,64 kr/aktie i början av april till 0,93 kr/aktie, motsvarande en uppgång om 45 %. Idag handlas dock aktien ner, vilket skulle kunna förklaras av en del vinsthemtagningar från befintliga aktieägare. Den faktiska omsättningen under Q1-19 om ca 10,7 MSEK var väl i linje med vår prognos om 10,8 MSEK. Rörelseresultatet om -16,4 MSEK (-21,3) innebär samtidigt en förbättring om ca 5 MSEK.

”ChromoGenics försäljning var väl i linje med våra estimat, vilka grundar sig i bolagets kommunicerade orders och affärer. Även om utfallet var i linje med våra förväntningar vill vi understryka att en tillväxt om ca 475 %, om än från låga nivåer, är ett imponerande resultat, särskilt med tanke på att ChromoGenics för bara mindre än ett år sen hade stora produktionsproblem”, säger ansvarig analytiker.

Rapporten var i linje med våra förväntningar och vi ser fortsatt positivt på ChromoGenics och bolagets tillväxtpotential. Vi lyfter dock ett varningens finger för de ersättningsleveranser, gällande tidigare inkörningsutmaningar och skador, som fortsatt pågår. ChromoGenics har reserverat ca 10 MSEK i avsättningar och det kan inte uteslutas att kostnader kan tillkomma. I VD-ordet nämner Jerker Lundgren att ersättningsleveranser kommer att fortsätta under 2019-2020. Det ska även nämnas att ChromoGenics behöver genomföra vissa optimeringar av Bolagets produktions- och tillverkningsprocess för att möjliggöra högre bruttomarginaler, något som spelar en viktig roll om ChromoGenics ska kunna nå målsättningen om positivt rörelseresultat under 2020.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.