Slutligt utfall i Greater Thans företrädesemission


Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) meddelade den 24 januari 2019 utfallet av den företrädesemission som Bolaget genomfört under januari månad.


Sammanfattning av utfall

  • Greater Than kommer genom företrädesemissionen att tillföras ca 25 MSEK, före transaktionskostnader. Teckningsgraden motsvarar 100 %.
  • 317 718 aktier (47,1 %) av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter.
  • 8 240 aktier (1,2 %) av de erbjudna aktierna har tecknats utan stöd av teckningsrätter.
  • Återstående 348 202 aktier har tilldelats Keel Capital i egenskap av emissionsgarant.

”Jag vill tacka befintliga och nytillkomna aktieägare som deltagit i företrädesemissionen och därigenom visat sitt stöd för Greater Thans verksamhet. Med detta kapitaltillskott kan vi fortsätta vår tillväxtresa och snabbare ta till vara på värdeskapande affärsmöjligheter”, säger Liselott Johansson, VD för Greater Than.