Prognos inför ACM Q3-rapport 2018


Imorgon den 20 november publicerar AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. För Q3-18 har vi i vår senaste analys räknat med att ACM omsätter ca 46 MSEK, motsvarande en tillväxt om ca 54 % mot jämförbar period 2017. Vi räknar med en bruttomarginal om ca 66 %, vilket således är något lägre mot jämförbar period 2017. Totala rörelsekostnader prognostiseras till ca 22,5 MSEK, vilket med prognostiserad bruttomarginal och omsättning innebär en EBITDA-marginal omkring 17,5 % under tredje kvartalet 2018.

 

Nyckelfaktorer för rörelsemarginalen under Q3-18

  • Under Q2-18 var ACM:s rörelsemarginal lägre än väntat, där Bolaget förklarade att den minskade marginalen främst berodde på att omsättningen i större utsträckning byggts upp av affärsområdet Digital Signage. Bolaget har rullat ut många nya installationer, där initiala leveranser med större del hårdvara innebär lägre marginal. Över tid övergår dock utrullningen till återkommande intäkter i form av licensintäkter med högre marginal. ACM nämnde även att affärsområdet Medias marginal under Q2-18 initialt påverkats negativt till följd av tillträdet av Prego Media AS, vars mediamarginaler idag är lägre då större del av dotterbolagets erbjudande fortfarande är analogt. Omställningsarbetet med att få Pregos utbud att bli mer digitalt fortgår dock. Mixen av hård- och mjukvara samt hur Prego utvecklats kommer således bli viktiga faktorer att bevaka i samband med att Q3-rapporten publiceras imorgon.
  • Intressant blir också att läsa hur försäljningen relativt investeringar i personal utvecklats under tredje kvartalet, d.v.s. om total omsättning har kunnat stiga i tillräcklig takt för att matcha den ökade kostnadsmassan i Bolaget som är ett resultat av ett ökat antal anställda. Vid utgången av juni 2017 uppgick antalet anställda till 53, vilket kan jämföras med 62 vid utgången av juni 2018. Den ökade personalbasen har resulterat i viss press på rörelsemarginalen under H1-18, varför det ska bli intressant att se om trenden under Q3-18 har vänt, eller om den består.

I samband med rapporten kommer vi inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ACM.