Kommentar på Umidas Q2-rapport


Umida publicerade idag den 28 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

Under andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 15,5 MSEK (18,9), vilket är en minskning om 19 % jämfört med samma period föregående år, vilken främst är hänförlig till minskad försäljning inom restaurang, sjukhus och skolor, där försäljningen inom storkökssortimentet minskade med 83 % samtidigt som exportförsäljningen minskade med 70 %, till följd av rådande pandemi. En del av att omsättningen inte kom upp i samma nivå som tidigare är kopplad till den försenade lanseringen av Elin Ekologisk Cider under kvartalet, som var planerad att vara till försäljning under sommaren. Förseningen har varit kopplad till Covid-19 och den lock-down som Italien genomförde, och var således något bortom bolagets kontroll.

Under kvartalet uppgick resultatet till -5,2 MSEK (-5,5), vilket är en marginell förbättring trots minskad försäljning. På halvårsbasis uppgick resultatet till -5 MSEK (-11,4), vilket är en klar förbättring om ca 6,5 MSEK och påvisar den positiva riktning som Umidas omställningsarbete har medfört.

Lyfter vi blicken och tittar framåt mot kommande kvartal, förväntar vi oss hög aktivitet från Umida. Bolaget skriver att exportförsäljningen nu börjar ta fart igen när flera av Umidas exportmarknader börjat öppna upp sina samhällen. Bolaget har under juli och augusti sett en återhämtning för storköksortimentet, och förväntas snart närma sig ”normala försäljningsnivåer”. Vidare framgår det i rapporten att bolaget i juli återigen visar på svarta siffror, vilket vi ser positivt på. Under Q3 och Q4 förväntas Umida lansera två romprodukter tillsammans med KISS, vilket är ett unikt samarbete och som förväntas öka Umidas försäljning globalt.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.