Kommentar på Tangiamos senaste händelser


Juni månad har inletts starkt för Tangiamo med etablering i Centralafrika och Nordcypern via nya distributionsavtal och har därutöver mottagit flertalet ordrar.

Det ena distributionsavtalet avser Kongo-Kinshasa och tecknades med distributören Zeta Gaming den 1 juni 2021, som därmed ges rätten att distribuera Tangiamos produkter under förutsättning att de köper för minst 200 000 EUR under de första månaderna. Zeta Gaming är väl etablerade i MENA-regionen och har nu senast även etablerats i Centralafrika, som primärt distribuerar casinoutrustning men sköter därtill även, i viss utsträckning, driften av casinon, hyr ut spelmaskiner och sköter teknisk support

Den 8 juni erhöll Tangiamo första ordern från Zeta Gaming motsvarande 65 000 EUR, avseende spelbord till Kongo, med leverans under 2021. I samband med ordern skickade Zeta Gaming även in en förfrågan om att få distributionsrätt för ytterligare tre regioner. Den 9 juni intensifierades samarbetet med Zeta Gaming vari ett nytt distributionsavtal tecknades, denna gång för den nordcypriotiska marknaden, under förutsättning att de köper för minst 100 000 EUR årligen. I och med avtalen med Zeta Gaming har Tangiamo nu distributionsavtal, tillsammans med trialorders, värda totalt 20 MSEK.

Igår den 10 juni 2021 kommunicerade Tangiamo ytterligare en order från Afrika, denna gång från Pefaco International i Togo, motsvarande 1 MSEK avseende spelbord och slots med leverans under 2021. Tangiamo tecknade avtal med Lydia Ludic, som ägs av Pefaco International, under 2019 i syfte att underlätta expansion och byten av spelbord på existerande kasinon. För Tangiamo innebär det att när spelbord ska bytas ut, eller en ny avdelning ska öppnas, så är Tangiamo en så kallad Preferred Supplier som är godkänd av moderbolaget Pefaco International PLX där respektive regionchef kan beställa direkt, vilket mynnar ut i en smidigare process för respektive part. Vidare sänks införsäljningströsklarna som annars kan finnas, vilket skapar rätt förutsättningar för Tangiamo fortsätta vinna marknadsandelar på den afrikanska marknaden.

”Distributionsavtalen går väl i linje med Tangiamos uttalade strategi om att expandera på de central- och östafrikanska marknaderna, som är en av de mest snabbväxande marknaderna inom landbaserat kasino, med en estimerad CAGR om 7,7 % fram till år 2022. Det är glädjande att se att Tangiamo återfått momentum i försäljningen samtidigt som marknaderna i allt större utsträckning öppnas upp igen. Med intakta distributionsavtal nu värda 20 MSEK och en stärkt produktportfölj, i kombination med en generell återhämtning på kasinomarknaden i takt med att samhällen öppnas upp igen, är vi av uppfattningen att H2-21 kan fortsätta starkt för Tangiamo. Att Bolaget dessutom nyligen erhöll produktgodkännande för den reglerade onlinesektorn avseende Bolagets ADR-system stärker vår tes då det öppnar upp en betydligt större addresserbar marknad och medför stor försäljningspotential framgent. Med detta i åtanke anser vi det vara en attraktiv teckningskurs sett till risk reward i att teckna pågående företrädesemission”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Analyst Groups syn på Tangiamo som en investering

År 2020 var ett tufft år för landbaserade kasinon och således dess underleverantörer, där lock-downs och allmän osäkerhet har haft, och fortfarande har, en negativ effekt på genererade intäkter inom branschen. Som en relativt liten aktör tillåts mer flexibilitet, varför Tangiamo utnyttjat situationen genom att fokusera på produktcertifiering samt utvecklande av nya produkter. Nu står Bolaget med en starkare produktportfölj, och med intakta distributionsavtal samt pågående förhandlingar i Loto Quebec, ser 2021 ut att bli ett spännande år.