Kommentar på Tangiamo Touch Q1-rapport


Tangiamo publicerade idag den 29 april 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021.

Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Tangiamo har återfått momentum – väntas passera fjolårets omsättning redan under Q2-21
  • Fortsätter utvecklas med god kostnadskontroll – tydlig förbättring av operationell burn rate
  • Inga ytterligare uppdateringar kring Loto Quebec – utgör fortfarande en tydlig trigger i närtid

Lägre nettoomsättning YoY, men senaste händelser indikerar ljuset i tunneln

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 1,5 MSEK (3,1) vilket å ena sidan är lägre än jämförbar period under 2020, å andra sidan har Tangiamo en innestående orderstock om 4,6 MSEK, vilket pekar mot att 2020 års omsättning passeras redan under andra kvartalet 2021. Tangiamo fick häromdagen en befintlig order utökad från sin distributör Grupo Caribant med 1,8 MSEK där totala ordervärdet nu uppgår till 2,9 MSEK och väntas levereras under Q2 alternativt Q3 2021. Likt många andra aktörer inom landbaserat kasino, har Caribant agerat avvaktande under pandemin men den senaste ordern av slotmaskiner och spelbord, och det faktum att man utökar redan befintlig order, tyder på ljusare utsikter framgent. Caribant har dessutom som avsikt att expandera till Columbia via förvärv, vilket talar för att ytterligare ordrar kan komma tillfalla Tangiamo givet ett sådant scenario.

Tangiamo fortsätter att utvecklas med god kostnadskontroll

Vid utgången av mars 2021 uppgick bolagets kassa till 5,2 MSEK, vilket i princip var i linje med vad vi hade estimerat givet utvecklingen under Q4-20. Under Q1-21 var bolagets operationella burn rate ca -1,4 MSEK, vilket motsvarar ungefär -454 tSEK/månad, och är således en klar förbättring jämfört med dels genomsnittet för 2020 (-2,9 MSEK/kvartal), dels Q4-20 (-3,3 MSEK/kvartal). Fortsatt god kostnadsutveckling, likt innevarande kvartal, bäddar för stärkta marginaler och tillika kassaflöde i takt med att försäljningen tar fart, vilket den hittills har gjort under Q2-21. Givet en operationell burn rate om ca -1,4 MSEK per kvartal (454 tSEK/månad), likt senaste kvartal, estimerar vi att kassan vid utgången av april 2021 uppgår till ca 4,7 MSEK.

Sammanfattande ord om rapporten

Även om pandemin fortfarande pågår i allra högsta grad, påvisar senaste vunna orders från bolagets distributörer på att investeringsviljan har börjat komma tillbaka. Fortsatt utrullning av vaccin medför allmänt ljusare framtidsutsikter för landbaserat kasino för resterande 2021, vilket väntas öka efterfrågan på Tangiamos produktportfölj, som under 2020 har både breddats och förbättrats. Vi ser även positivt på att bolagets ADR-system för online bemöts bra och kommande produktcertifiering för den reglerade marknaden väntas ge ytterligare bränsle för försäljning framgent. För att våra prognoser för helåret 2021 ska infrias förväntas en större order från Loto Quebec (ca 5-10 MSEK), där vi i rapporten utläser att produktcertifiering fortfarande pågår med begränsad personalstyrka i det lokala testlabbet. Eventuella uppdateringar kring Loto Quebec är en tydlig trigger i närtid.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Tangiamo.