Kommentar på EGT:s förfrågan gällande Tangiamos ADR-system


Tangiamo meddelade den 24 mars att bolaget har fått en förfrågan från spelaktören EGT Interactive om att använda Tangiamos ADR-system som en del av EGT:s nya basplattform, varför Tangiamo har öppnat upp för ett samarbete.

EGT, som tillverkar avancerad onlinespelsprogramvara och lösningar åt några av världens främsta kasinooperatörer bl.a. Evolution Gaming, har länge varit etablerad på den landbaserade kasinomarknaden, men har på senaste tiden vuxit snabbt inom online sektorn. EGT ämnar utveckla en basplattform vari tärningspel ska möjliggöras, för landbaserade såväl som online kasinon, varför bolaget har approcherat Tangiamo avseende ADR-systemet som Tangiamo utvecklat och som bolaget under 2020 lämnade in en patentansökan för. Tangiamos ADR-system är en tärningsshaker som automatisk kan identifiera utfallet från tärningspel, som dels erbjuds som en del av deras egna spelbord, dels som ett delsystem till andra leverantörer av spelbord samt onlineapplikationer. ADR-försäljningen sker idag till den oreglerade marknaden, men Tangiamo har kommit långt i processen att som första företag ha en certifierad ADR-produkt för den reglerade onlinemarknaden, ett produktgodkännande väntas ske under april 2021, vilket skulle öppna upp för ytterligare försäljningsmöjligheter.

”Intresset från EGT ger Tangiamos ADR-system stark validering, och ett realiserat samarbete menar vi skulle kunna innebära ytterligare förfrågningar från andra aktörer framgent. EGT har positionerat sig för att växa starkt inom onlinesektorn och ingick under ferbuari i år ett samarbetsavtal med Evolution för att kunna växa ytterligare och ta marknadsandelar som leverantör av spelutrustning, vilket skulle kunna mynna ut i ett värdefullt samarbete för Tangiamo som tillåts växa med EGT. Försäljningen från ADR-systemen är enligt vår uppfattning associerat med en hög bruttomarginal eftersom tekniken är baserad utifrån en mjukvara, och ökad försäljning från detta intäktsben skulle därför få god effekt på lönsamheten. Det ska bli spännande att få följa Tangiamo under 2021, som med en stärkt produktportfölj och med stöd av det lån om 6 MSEK bolaget upptog under december 2020, står redo att möta den ökade efterfrågan i takt med att marknaderna öppnas upp på riktigt”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.