Kommentar på AWT:s senaste order om 8 MSEK


TCECUR meddelade igår den 28 september att dotterbolaget AWT erhållit en större beställning av säkerhetssystem till en av världens största internationella revisionsorganisationer, där ordervärdet uppgår till 8 MSEK.

”AWT går från klarhet till klarhet och visar tydligt med denna order vilken styrka de har i sitt affärserbjudande”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Ordern ska levereras under 2020 och i början av 2021 till en av de s.k. ”Big Four”-bolagen. Vilket av dessa anges ej i PM:et men de revisionsfirmor som omfattas av beteckningen är PwC, EY, Deloitte och KPMG. Samtliga av dessa är starka referenskunder och oavsett vilket bolag det avser så sänder denna order en stark signal till marknaden om vad AWT kan erbjuda.

”Även om följande resonemang är spekulativt, så vet vi att Big Four-bolagen har väldigt god kännedom om varandras verksamhet. Att AWT nu levererar säkerhetssystem till en av dessa skulle mycket väl kunna ge ringar på vattnet och bli uppmärksammat av övriga tre revisionsfirmor, vilket i teorin skulle kunna bidra till ökad sannolikhet för fler orders av säkerhetssystem inom gruppen. Detta återstår dock ännu att se och oavsett så anser vi att AWT med denna order om 8 MSEK visar hur de går från klarhet till klarhet”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.