Kommentar inför Umidas Q4-rapport


Umida publicerar den 19 februari sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet för räkenskapsåret 2020. 

Under Q4-20 fortsatte Covid-19 prägla samhället och marknaden Umida verka inom. Inför Umidas rapport för tredje kvartalet 2020 bedömde Analyst Group att efterfrågan återhämtat sig jämfört med tidigare kvartal under 2020, vilket vi baserade på ett antagande om att regeringen införde lättade restriktioner. Under hösten 2020 återinfördes hårdare restriktioner, vilket innebär att Covid-19 återigen förväntas påverka marknaden negativt. Vi bedömer således en återgående nedsatt efterfrågan på exportmarknaderna samt segmentet storköksortiment för Umida. Vi är däremot starkt positiva till Brands For Fans som genomfört en succélansering med KISS under Q4-20. Gällande rörelseresultatet, håller vi fast vid att vi fortsatt bedömer att Umida kommer nå positivt resultat för helåret 2020. Med morgondagens rapport kommer vi fokusera på Brands For Fans och KISS-samarbetet, eventuella samarbeten under 2021 samt hur bolaget ställer sig till uppdaterade finansiella mål, dels inom ramen för det nya spännande samarbetet med KISS, dels för koncernen och Brands For Fans som helhet.

Lanserar europeisk webbshop i mars 2021

Den 18 februari meddelade Umida att bolaget ska lansera en webbshop för internationell försäljning under mars 2021. Webbshoppen förväntas i ett första skede omfatta ”ett tiotal” länder i Europa, för att därefter addera ytterligare länder under året. Lanseringen av webbshoppen möjliggör för Brands For Fans att äga slutkunden vilket, för Brands For Fans, innebär en rad andra fördelar än de traditionella möjligheterna med att arbeta mer datadrivet och bättre förstå kunden. Då Brands For Fans arbetar tillsammans med etablerade band och artister, med en betydande följarskara i sociala medier, möjliggör webbshoppen att Brands For Fans samarbetspartner faktiskt kan driva trafik till Umidas webshop, dels för att öka den faktiska försäljningen av bolagets produkter, dels få mycket kostnadseffektiv marknadsföring för Umidas produkter och företag som helhet. Umida nämner till exempel att KISS har 12 miljoner följare på Facebook. Vi ser mycket positivt på lanseringen, som verkligen tar tillvara på den potential och den ”plattform” som Brands For Fans besitter. Även om vi i ett väldigt pessimistiskt scenario antar obefintlig försäljning på webshoppen, förväntas Brands For Fans få ökad varumärkeskännedom med egen webbshop.

Fortsatt starka siffror på spritförsäljning i Sverige även under Q4-20

Färsk statistik från Systembolaget visar att försäljning av Brännvin och ”Övrig sprit” ökade med 2,1 % respektive 22,9 % under Q4-20, vilket påvisar en fortsatt stark omsättningsökning inom produktkategorierna där Umida bland annat är verksamma inom.

Hög aktivitet under Q4-20

Under fjärde kvartalet lanserades samarbetet med KISS, där Umida har lanserat två romprodukter; KISS Black Diamond Premium Dark Rum och KISS Detroit Rock Rum.

Efterfrågan kring KISS Black Diamond Premium Dark Rum var så stark att Systembolagets nya hemsida kraschade. Vi har tidigare skrivit om lanseringen av KISS Black Diamond Premium Dark Rum och att lanseringen var den snabbast växande lanseringen av en spritprodukt genom beställningssortimentet på Systembolaget. Umida estimerade initialt en försäljning om ca 5 MSEK för Q4-20 från lanseringarna, men uppdaterades kort därefter till ca 7 MSEK efter den starka efterfrågan. Vi har tidigare menat på att KISS kan bli mer framgångsrikt än Motörheadportföljen och således bli det ledande varumärket inom Brands For Fans-portföljen. Samarbetet är viktigt ur aspekten att det kan öppna upp för att andra intressanta band och artister lättare kan komma att vilja inleda samarbete med Umida, vilket i sin tur skulle innebära ytterligare strukturell långsiktig tillväxt för Umida och Brands For Fans.

Umida har därutöver erhållit ett antal utmärkelser den senaste tiden, vilket påvisar Umidas starka produktfokus och höga kvalitet. KISS Black Diamond Premium Dark Rum mottog en guldmedalj och KISS Detroit Rock Rum en silvermedalj vid den kända dryckestävlingen Las Vegas Global Spirits Awards. Den sedan tidigare framgångsrika Motörhead Premium Dark Rum mottog utmärkelsen Best Tested Rum 2020 av ansedda Beverage Testing Institute (BTI).

Under Q4-20 tecknade också Umida ett avtal med det amerikanska börsnoterade Constellation Brands om att representera tre spritvarumärken, där Umida ska ta varumärkena The Real McCoy (rom), High West (whiskey) och Casa Noble (tequila) till den svenska marknaden, Avtalet påvisar att Umida Partners har förmåga att representera starka internationella varumärken på den svenska marknaden, vilket stärker vår syn att Umida kan nå en långsiktigt hållbar tillväxtsresa. Den ekologiska cidern Elin lanserades i slutet av Q3-20, efter förseningar bortom Umidas kontroll. En utvärdering av produkten ska ske under perioden december 2020 och februari 2021 gällande fortsatt listning under sommaren 2021, och vi hoppas därför under morgondagens rapport också få en uppdaterande status kring denna produktlansering.

Covid-19 och dess påverkan på näringslivet är fortfarande i ständig förändring och vi kommer löpande uppdatera hur utvecklingen kan komma att påverka Umida framgent.