Kommentar inför TCECURs Q4-rapport


TCECUR publicerar senare idag den 22 februari 2021 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Följande är våra estimat inför rapporten.

  • Nettoomsättning Q4-20E (Q4-19A)1: 59,9 (59,5)
  • Tillväxt Q4-20E utifrån estimat: 0,8 %
  • EBITDA-resultat Q4-20E (Q4-19A) 1: 5,4 (4,3)
  • EBITDA-marginal Q4-20E utifrån estimat: 9,0 % (7,2)

1Historiska jämförelsekvartal är ej pro forma-justerade.

I vår senaste aktieanalys, vilken publicerades i samband med Q3-rapporten, framgår våra estimat för helåret 2020. För Q4-20 estimerade vi då en omsättning om 59,9 (59,5) MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 5,4 (4,3) MSEK, motsvarande 186,5 (203) MSEK i nettoomsättning för helåret 2020 med ett totalt EBITDA-resultat om 15,4 (7,8) MSEK. Notera att jämförelsekvartal för 2019 ej har pro forma-justerats utifrån förvärv.

I samband med rapporten idag kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.