Kommentar inför Obducats Q3-rapport


Imorgon den 30:e oktober publicerar Obducat sin rapport för det tredje kvartalet för bolagets räkenskapsår 2020. Nedan följer våra tankar inför rapporten.

På grund av den rådande osäkerheten som Coronavirusets framfart skapar, kommer vi att lägga fokus på kommentarer från VD kring hur efterfrågan på Obducats underliggande marknad utvecklas och förväntas utvecklas framgent, samt om Bolaget fortsatt ser någon negativ påverkan från Coronaviruset. Bolaget talade om att de hade noterat en något högre aktivitetsnivå under slutet av Q2-20, varför det blir intressant att se om detta fortsatt även in i Q3-20.

Hur orderingången för Obducat utvecklas är av största vikt, och är något Analyst Group nära bevakar, då det brukar ge en bra indikation på bolagets omsättning framgent. Efter en svag orderingång under Q1-20, men starkare orderingång under Q2-20, så skulle en stark orderbok under Q3-20 vara ett styrketecken.

Utöver detta kommer stort fokus riktas mot kostnadsbasen, och hur den utvecklas i relation till omsättningen. Historiskt har Obducat varit olönsamt, och om vägen mot lönsamhet ska fortgå är det viktigt att bolaget uppvisar en god kostnadskontroll framgent.