Kommentar inför Greater Thans Q3-rapport


Greater Than publicerar imorgon den 28 oktober 2020 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2020, nedan framgår våra tankar inför rapporten där följande är de övergripande punkterna vi kommer att kika närmare på:

  • Omsättning vs tillväxt i antalet användare
  • Kapitalförbrukning och likviditet

Omsättning vs tillväxt i antalet användare

Senaste tre kvartalen har Greater Than visat på negativ omsättningstillväxt Q-Q, vilket förklaras av att en större andel av intäkterna historiskt utgjorts av engångsintäkter hänförligt till särskilda utvecklingsarbeten och försäljning av hårdvarukomponenter. Eftersom att Greater Than sedan en tid tillbaka har lanserat en s.k. app2car-lösning så är inte kunder längre i behov av extra hårdvara för att koppla upp bilen, vilket därmed tagit bort en barriär för accelererad tillväxt men som samtidigt resulterar i lägre försäljning på kort sikt. I slutet av Q2-20 avvecklade dessutom Greater Than produkten Enerfy försäkring med Moderna. Vi räknar med att avvecklingen kommer påverka omsättningen negativt på kort sikt med ett minskat antal betalande försäkringsavtal, samtidigt som det får en positiv inverkan på kassaflödet. Med hänsyn till dessa nämnda faktorer så räknar vi inte med någon större omsättning under Q3-20, men samtidigt, och desto viktigare, att antalet betalande försäkringsavtal och slutkunder har ökat även under årets tredje kvartal.

Kapitalförbrukning och likviditet

Under andra kvartalet kunde Greater Than sänka sin kostnadsbas, där bl.a. följande åtgärder kunde genomföras:

  • Nedsättning av arbetsgivaravgifter
  • Amorteringsfri period av ett lån
  • Beviljat anstånd om betalning till Skatteverket

Totalt fick dessa aktiviteter en positiv effekt på kassaflödet under årets andra kvartal om ca 2,4 MSEK. Detta bidrog till att Greater Thans burn rate under Q2-20 endast uppgick till ca -1,9 MSEK/mån, vilket kan jämföras med -2,3 MSEK/mån under Q1-20 och var således en förbättring. Nu under hösten räknar vi dock med att Greater Thans kapitalförbrukning har återgått till högre nivåer, där Q3-rapporten som innehåller finansiell information om perioden juli-september, utgör en viktig datapunkt i våra beräkningar av Greater Thans tillgängliga likviditet och finansiella ställning. Vid utgången av juni hade bolaget ca 22 MSEK i tillgänglig kassa, vilket vi imorgon kommer jämföra med vad kassan uppgick till vid utgången av september.

Omotiverad nedgång i aktien?

Aktien har sedan den 18 september befunnit sig i en nedåtgående trend, från att ha handlats omkring 115 kr, tills att idag den 27 oktober handlas omkring 90 kr i skrivande stund. Utifrån ägartjänsten Holdings, har störst nettoförsäljning skett via Danske Bank, med ca 58 000 sålda aktier. Under samma period har Greater Than kommunicerat flera nyheter, bl.a. samarbetet med MSIG Global Digital Hub och MSIG Vietnam, vilka är en del av MS&AD Insurance Group, och som är ett ledande försäkringsbolag i Asien. Samarbetet går ut på att Greater Than med start nu under hösten tillhandhåller sin AI-tjänst och loyalty-lösning till MSIG Vietnam och dess bilförsäkringskunder. Med denna nyhet, i kombination med nyheter om produktsläpp i form av Enerfy Risk Portfolio Tracker som stand alone-lösning, samt att FIA:s Smart Driving Challange, där Greater Thans teknik utgör kärnan i konceptet, startade igår den 26 oktober, anser vi att senaste tidens kursnedgång i aktien inte är fundamentalt motiverad.

Hur vi ser på Greater Than som investering

Tillgång till rätt sorts data är starkt värdedrivande för företag som vill förstå och förutse kundbeteende. Under månaderna med Covid-19 har detta blivit allt mer tydligt, där efterfrågan av realtidsdata ökar. Greater Thans AI-plattform består nu av över 750 miljoner unika körprofiler som varje dag tränas på ny realtidsdata, en minst sagt viktig hörnsten i värderingen av Greater Than. Omsättning uppgår LTM till ca 14 MSEK och år 2024 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning överstigande 110 MSEK. Med tillämpad målmultipel har vi i vår senaste analys härlett ett nuvärde per aktie om 115 kr i ett Base scenario.

I samband med Q3-rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.