Kommentar inför Giggers Q2-rapport


Gigger publicerar den 27 augusti sin delårsrapport för årets andra kvartal. Det är ännu ett par veckor tills dess, men i ljuset av senaste tidens aktiviteter kring bolaget, bl.a. i form av förvärvsdialoger och utökade samarbetsavtal, innehåller följande kommentar våra tankar inför den stundande Q2-rapporten.

Gigger har fått en flygande start på året där den tidigare Q1-rapporten som publicerades i maj visade en intäktsökning om +26 % för årets första tre månader. I samma rapport kunde vi även utläsa positiva ord från Claes Persson, tillförordnad VD, där han bl.a. skrev att Q2 har startat starkt, och vi ser fram emot att leverera en fin rapport för andra kvartalet.” Andra kvartalet är sedan ett par dagar till sin ända, och i slutet av augusti kommer vi att få svart på vitt om exakt hur Gigger har utvecklats under de senaste månaderna.

”Om årets tre första månader generellt innebär en lågsäsong för branschen som helhet är definitivt månad fyra till sex något helt annat. Aktiviteterna bland giggare är då betydligt högre, vilket såklart också gynnar Gigger rent ekonomiskt. Med tanke på att Gigger redan under Q1-21 uppvisade en tillväxt överstigande 26 % (att jämföra med industrisnittet om 5-10 %), att flertalet samarbetsavtal har ingåtts under våren och att Giggers varumärke stärkts väsentligt på marknaden vilket resulterat i att ca 500 nya konton startats per månad, räknar vi med att Gigger kommer att rapportera en hög organisk tillväxt omkring 80-90 % för Q2-21 jämfört mot Q2-20. Med hänsyn till omsättningen under Q2 föregående år, vilket även har stämts av med Gigger efter vår genomlysning av Årsredovisningen för 2020, skulle det alltså innebära en omsättning om cirka 14-15 MSEK för årets andra kvartal. Utöver detta bör även ytterligare utrymme finnas för s.k. förvärvsdriven tillväxt, där vi räknar med att det tidigare tillträdet av Collabs har bidraget positivt under årets andra kvartal. Q2-rapporten kommer således bli minst sagt spännande att få ta del av och dessförinnan, likt vi har kommunicerat tidigare, tror vi fortsatt att det kan komma ett antal intressanta nyheter, vilka i sig kan utgöra bra triggers i aktien”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

I samband med Q2-rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.