Kommentar inför Chordate Medicals Q2-rapport


Chordate publicerar imorgon den 7 augusti 2020 sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är våra tankar inför rapporten.

Med tanke på att våren präglats av Covid-19, vilket även påverkat Chordate, räknar vi inte med att utläsa någon försäljningsökning i morgondagens rapport för årets andra kvartal. Precis som för många företag har andra halvan av våren blivit en form av tillfällig ”paus” i verksamheten i väntan på att läget ska kunna återgå till det normala, eller åtminstone relativt sett förbättras. För Chordates del så blev både rinit- och migränstudien tillfälligt stoppade, men bolaget har nu noterat att studiekliniker på flera håll har börjat rekrytera patienter igen, och i vissa fall även genomfört studiebehandlingar. Den aktuella tidsplanen är att de sista patienterna förväntas vara färdigbehandlade i december 2020 för migränstudien respektive januari 2021 för rinitstudien. Efterföljande resultat från dessa studier ser Analyst Group som potentiellt starka värdedrivare i aktien.

Samtidigt behöver Chordate stärka sitt rörelsekapital, vilket förväntas ske nu under augusti/september genom ett förslag om riktad emission, bl.a. till Midroc, och företrädesemission av units om totalt cirka 30 MSEK. Kapitalet ämnas att användas till slutförande och lansering av migränapplikationen och vidare marknadssatsningar. Chordate bedömer att emissionerna, tillsammans med vidhängande teckningsoptioner, bör vara tillräckligt för att ta rörelsen till ett positivt operativt kassaflöde, samtidigt som proof of concept kan etableras i utvalda marknader för att stärka sannolikheten för en framgångsrik framtida exit.

Med några avslutande ord kring själva kvartalsrapporten som släpps imorgon så ser vi särskilt fram emot att läsa Anders Weilandts VD-ord, samt att från kassaflödesanalysen kunna undersöka närmare hur pass kostnadseffektivt Chordate har kunnat navigera bolaget genom en vår som präglats av ett minst sagt tufft marknadsklimat.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.