Kommentar gällande Josabs avtal i Kina


Josab publicerade igår den 17 oktober 2019 information om förhandlingarna mellan Josab, Beijing Win Fortune Technologies Ltd och Global Green Development Capital China Co. Ltd.

Förhandlingar har avsett en etablering av Josabs ekologiska Aqualite-teknologi på den kinesiska marknaden, vilka nu har nått fram till en position där parterna vid en officiell signeringsceremoni signerat flertalet avtal relaterade till det MoU bolaget informerade marknaden om den 5 juni 2019, samt uppdateringen av affärsmodell den 12 september 2019.

”Med hänsyn till dagens kommunikation står det klart att Josabs ledning faktiskt har fullföljt den plan de tidigare har kommunicerat avseende licens- och Joint Venture-avtal. Slutliga avtalsdetaljer ska fortfarande färdigställas, vilket förväntas ske inom 10 dagar varpå en extra bolagsstämma ska hållas i vars kallelse alla detaljer för affären kommer att redovisas. Likväl anser vi att Josab börjar närma sig något som många svenska ”småbolag” försökt, men inte lyckats med – nämligen en etablering på den kinesiska marknaden”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Pressmeddelandet är dock sparsamt med detaljer kring vad avtalen faktiskt kommer att innefatta. Vi har därför kontaktat VD Johan Gillgren med ambitionen att efter helgen återkomma med en kortare textintervju för att få mer utförliga svar kring nuvarande status.