Camanio Care visar framsteg och kursrusar


Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) kommunicerade förra veckan (vecka 30) flera pressmeddelanden, och sedan dess har kursen stigit närmare 50 procent.


Camanio Care får en ny distributör i Thailand, måndagen den 23 juli

Förra måndagen meddelade Camanio Care att Themtech Company Ltd. (”Themtech Company”) blir ny distributör för Camanio Cares produkt BikeAround i Thailand, vilket innebär att en ny marknad öppnas upp för Bolaget. Intressant med just den thailändska marknaden är att den, tillsammans med Kina, har högst andel äldre befolkning av samtliga utvecklingsländer i Asien, Sydostasien och Stilla Havet-regionen. I pressmeddelandet framgår bl.a., vilket är särskilt intressant att nämna, att under 2016 var 11 % av befolkningen i Thailand 65 år eller äldre, motsvarande 7,5 miljoner människor. Till 2040 förväntas andelen uppgå till ca 25 %, motsvarande 17 miljoner människor. Det motsvarar en årlig genomsnittlig ökning (CAGR) om 3,6 % procent.

Themtech Company erbjuder idag ca 50 produkter och företaget har över 180 anställda i tolv avdelningar. Då Themtech Company tillsvidare får exklusiv försäljningsrätt i Thailand, är det därför viktigt att företaget har en god räckvidd för att kunna nå ut med BikeAround som produkt på den thailändska marknaden.

Återbetalning av konvertibel fick aktien att lyfta, onsdagen den 25 juli

Under december 2017 ingick Camanio Care ett avtal med European Select Growth Opportunities Fund (”ESGO”), en fond fokuserad på small cap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential. Det tecknade avtalet innefattade en finansiering om upp till 20 MSEK, där kapitalet främst syftade till att säkra Camanio Cares tillväxtplaner och internationella expansion. Transaktionen uppgavs ske genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner i flera steg, s.k. trancher, över 24 månader. Trancherna tecknas av ESGO, där den första tranchen om 4 MSEK var den första transaktionen i avtalet.

Förra veckan betalade Camanio Care det uteståendet beloppet av konvertibler som innehas av ESGO, till ett pris i linje med deras par value (2 MSEK). Vi ser mycket positivt på detta, då denna finansieringslösning har legat som en ”våt filt” över Camanio Cares aktiekurs. Återköpet minskar utspädningen i aktien, vilket är positivt för aktieägarna. Det är tydligt att detta även uppskattades av marknaden, aktien steg från onsdagen till torsdagen med ca 25 %. Det ska dock nämnas att det övergripande avtalet kvarstår som alternativ vid eventuell framtida finansiering, vilket då får utvärderas.

Genombrott i Dubai, Förenade Arabemiraten, fredagen den 27 juli

Under förra veckan var det inte bara Thailand som öppnades upp som ny marknad, Camanio Care har nu även levererat en BikeAround till Thumbay Physical Therapy and Rehabilitation Hospital i Ajman, Förenade Arabemiraten (UAE). Det blir därmed den första installationen av BikeAround i regionen Gulfstaternas Samarbetsråd (GCC).

I det VD-brev från Catharina Borgenstierna som publicerades under januari 2018 framgick det att Camanio Care avsåg delta på mässan ”Arab Health, Dubai” mellan den 29 januari till den 1 februari. Exakt vad som drivit fram det nya avtalet i Dubai och UAE är svårt att säga, men det är tänkbart att Camanio Cares närvaro på mässan tidigare i år kan ha varit en bidragande faktor. Att Bolagets marknadsbearbetning ger resultat är såklart något vi ser positivt på. Det ska nämnas att Thumbay Group via sitt företag Gulf Medical University är en av de största leverantörerna av hälso- och sjukvård i UAE, med patienter från mer än 175 länder. Avtalet är att anse som ytterligare ett genombrott för Camanio Care.

Analyst Groups sammanfattade syn på Camanio Care som investering

Camanio Care värderas till ca 40 MSEK på en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas. Om acceptansgraden för ny robotik och teknologi inom äldrevården ökar finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen öka successivt till 2022. Den 24 augusti publicerar Camanio Care sin delårsrapport för andra kvartalet 2018. I samband med det kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.