Camanio Care skriver avtal med Flextronics


Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelade den 17 september 2018 att de skriver avtal med Flextronics angående distribution av en e-hälso-hub.


Camanio Care har meddelat att de tecknat ett distributionsavtal med Flextronics Telecom Systems Ltd. California för hälsohubben Flex IOT Compute Engine, vilken drivs av Intels Health Application Platform (HAP).

En ny del av marknaden öppnas för Camanio Care

Hälsohubben beskrivs som en kommunikationsutrustning för säker kommunikation av hälsodata, från hemmet vidare till sjukvården. Produkten kopplar ihop medicinsk mätutrustning och sensorer i hemmet via Bluetooth, Wi-Fi samt möjlighet till Z-wave (teknik för trådlös styrning och övervakning av utrustning), för att sedan skicka denna data till journalsystem eller andra verksamhetssystem inom sjukvården.

Genom att Camanio Care kan integrera produkten i sin nyligen förvärvade Vital Smart Care-plattform, samt med andra hälsoprodukter, tar Bolaget steget mot att leverera data för vården till patienter med kroniska sjukdomar i hemmet. Vård i hemmet blir allt vanligare och många människor föredrar att stanna i hemmet framför vårdinstitutioner. Hälso- och sjukvårdslösningar får också en allt mer självklar plats i hemmet, något som utöver den mänskliga aspekten även har samhällsekonomiska fördelar. Camanio Care säkerställer nu datainsamling för vård- och omsorg i hemmet för vidareförmedling till partners. Bolaget stärker därmed sin marknadsposition inom området, något vi ser mycket positivt på.

Intressant produktpaketering

Camanio Care avser framöver erbjuda en paketering av vanliga medicintekniska produkter som tillsammans med den medicinska routern bildar en attraktiv lösning för den hårdvara som används av patienter med kroniska sjukdomar, t.ex. hjärtsvikt, diabetes, övervikt m.m. Produktpaketen kommer att riktas mot primärvården i samarbete med partner som redan idag arbetar som tjänsteleverantörer mot vården.

I samband med pressmeddelandet har vi varit i kontakt med Catharina Borgenstierna, VD på Camanio Care.

Ni nämner en paketering av medicintekniska produkter som kan kopplas ihop med routern. Kan du utveckla lite mer kring vad ni avser erbjuda framöver, och ge något exempel på hur det kan gå till och se ut?

”Vi kommer ta fram produktpaket för de vanligaste kroniska sjukdomarna som exempelvis en router tillsammans med en digital våg för överviktiga eller ett paket med digital spirometer för KOL-patienter, blodtrycksmätare för hjärtsviktspatienter etc. Mätdata skickas sedan via routern till vården. Dessa är vanliga mätutrustningar för patientgrupperna och mätningarna kan genomföras på ett relativt enkelt sätt i hemmets lugna vrå istället för att åka in till en vårdcentral.”