Ayima genomför företrädesemission om 13,6 MSEK, garanterad till 85 %


Ayima AB (”Ayima” eller ”Bolaget”) meddelade i fredags den 29 mars 2019 att Bolaget kommer genomföra en företrädesemission i syfte att stärka balansräkningen och möjliggöra framtida tillväxt.


Kommentar – Företrädesemission

Ayima meddelade i fredags att Bolaget avser att göra en företrädesemission om 13,6 MSEK, garanterad till 85 %, motsvarande cirka 11,6 MSEK. Ayima bedömer att pågående kostnadseffektiviseringar kommer bidra till ett positivt resultat redan under Q2-19, och förväntar sig god utveckling därefter. Företrädesemissionen syftar därmed till att att stärka balansräkningen, möjliggöra potentiella förvärv och investera i Bolagets framtida tillväxt. Teckningskursen uppgår till 14 SEK per aktie.

Analyst Groups uppfattning är att även om emissioner sällan är att föredra, så visar ledningen, med högt insynsägande, att Ayima arbetar långsiktigt och är beredda att ta kortsiktiga smällar i syfte att bidra till aktieägarvärde på lång sikt. Våra förväntningar är att pengarna som emissionen inbringar kommer bidra till att skapa en positiv utveckling, där god lönsamhet förväntas vara i fokus.